Aandeel van de 6-11 jarigen in de totale bevolking

Aandeel van de 6-11 jarigen in de totale bevolking

Thema

Bevolking

Definitie

Belang van de indicator

De indicatoren die het aandeel aanduiden van verschillende leeftijdsgroepen vullen de indicator "gemiddelde leeftijd" aan. De leeftijdsgrenzen die we hier hebben gekozen voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn niet de klassieke grenzen (traditioneel werkt men per vijf of per tien jaar) maar we hebben er voor gezorgd dat de verschillende leeftijdsgroepen die werden gekozen, beter overeenkwamen met periodes uit de levenscyclus, aangezien die verwijst naar specifieke behoeften. We hebben dus de volgende categorieën onderscheiden:

  • Jonger dan 3 jaar: kinderen die nog te jong zijn om naar school te gaan;
  • 3-5 jaar: kinderen die naar school kunnen maar daar niet toe verplicht worden;
  • 6-11 jaar: kinderen die schoolplichtig zijn, opgeleid vooral in het lager onderwijs;
  • 12-17 jaar: kinderen die schoolplichtig zijn, opgeleid vooral in een secundaire school;
  • 18-29 jaar: jongeren die tijdens deze periode meestal op de arbeidsmarkt terechtkomen en het ouderlijk huis verlaten;
  • 30-44 jaar: volwassenen, van wie de meerderheid actief is op de arbeidsmarkt en een gezin opbouwt; 
  • 45-64 jaar: volwassenen voor hun pensioen;
  • 65-79 jaar: net gepensioneerde volwassenen, nog thuis wonend; 
  • 80 jaar en +: hoogbejaarden, vaak verhuisd naar een rusthuis.
Voor de 2 laatste categories, hebben we gekozen voor een specifieke indicator: de senioriteitscoëfficiënt.

Deze indicatoren per leeftijdscategorie houden rekening met de omvang van die leeftijdscategorie in de wijk/gemeente. Op die manier wordt de aandacht van de beleidsmakers gevestigd op het belang van bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld specifieke aanpassingen van de wegen zodat oudere mensen zich makkelijker kunnen verplaatsen in een wijk waar veel 65-plussers wonen.

Eenheid

%

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Bevolking 6-11 jaar

Bron van de teller

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Noemer

Totale bevolking

Bron van de noemer

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Beschikbaarheden
Datum van de indicator Bevolking 6-11 jaar Totale bevolking
2019 2019 2019
2018 2018 2018
2017 2017 2017
2016 2016 2016
2015 2015 2015
2014 2014 2014
2013 2013 2013
2012 2012 2012
2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2008 2008 2008
2007 2007 2007
2006 2006 2006
2005 2005 2005
2004 2004 2004
2003 2003 2003
2002 2002 2002
2001 2001 2001
2000 2000 2000
1999 1999 1999
1998 1998 1998
1997 1997 1997