Aandeel waterdichte oppervlakte

Aandeel waterdichte oppervlakte

Definitie

Voor deze indicator wordt een satellietbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt met hoge resolutie. Met behulp van de gepaste modelliseringen kan de waterdichte oppervlakte worden bepaald.

Belang van de indicator

Door de groeiende ondoordringbaarheid van de bodem (het verhinderen van doorsijpeling van water) in het stedelijk en voorstedelijk milieu in Brussel sinds de jaren 1950 komt er steeds meer regenwater in het afwateringsnetwerk terecht. Bij hevige buien verzamelt het regenwater zich in de valleien op het Brussels grondgebied, wat leidt tot overstromingen zoals die van juli en september 2005 en die van juli 2006, toen het afwateringsnetwerk en de stormbekkens verzadigd waren.

Eenheid

%

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Waterdichte oppervlakte

Bron van de teller

Brussel Mobiliteit

Noemer

Oppervlakte van de wijk

Bron van de noemer

Statbel (AA Patrimoniumdocumentatie)

Opmerkingen

Referentie : 

S. Vanhuysse, J. Depireux, E. Wolff (oktober 2006) Etude de l'évolution de l'imperméabilisation du sol en Région de Bruxelles-Capitale, Studie gerealiseerd door het IGEAT/ULB voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Uitrusting en Vervoer / Directie Water, 60 pagina's.


Beschikbaarheden
Datum van de indicator Waterdichte oppervlakte Oppervlakte van de wijk
2006 2006 2020