Aandeel nieuwe inwoners van het grondgebied

Aandeel nieuwe inwoners van het grondgebied

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2019 (2014))

-999,0 %

I. Inleiding

Aan de hand van de indicator kan het aandeel nieuwe inwoners van het grondgebied tussen twee jaren worden geanalyseerd, op verschillende geografische niveaus. Bij deze fiche staat het wijkniveau centraal; ze gaat dus over het aandeel nieuwe inwoners van de wijk.  

In dit geval zijn de nieuwe inwoners die personen die in het eerste jaar (bijvoorbeeld: 2014) afwezig zijn in de wijk, maar in het laatste jaar (bijvoorbeeld: 2019) aanwezig zijn. Ze zijn naar de wijk geïmmigreerd (glossarium) of zijn er geboren in de loop van de tussenliggende jaren.
Bij wijze van voorbeeld verwijst de nomenclatuur 2019 (2014) naar de nieuwe inwoners van de wijk in 2019, ten opzichte van hun situatie in 2014.

 


II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2019 (2014)

De nieuwe inwoners van de wijk zijn sterk aanwezig in de centrale wijken, terwijl ze amper vertegenwoordigd zijn in de wijken aan de Gewestgrenzen. 

Het aandeel nieuwe inwoners van de wijk varieert van 70 % van de inwoners (Europese wijk) tot 27 % van de inwoners (Goede Lucht). De wijken met het grootste aandeel nieuwe inwoners van de wijk liggen in de Vijfhoek en in het oosten van de eerste kroon, in de buurt van specifieke functies (internationale werknemers in Elsene en Etterbeek (BISA Focus nr. 24, 2018), studenten in de buurten van de ULB en de VUB).

De wijk Historisch Molenbeek, gelegen aan de rand van de Vijfhoek, heeft een relatief klein aandeel nieuwe inwoners van de wijk ten opzichte van de aangrenzende wijken.  


II.2 Evolutie tussen 2002 (1997) en 2019 (2014)

Tussen 2002 (1997) en 2013 (2008) was er een lichte, bijna voortdurende stijging van het aandeel nieuwe inwoners van de wijk. Deze nieuwe inwoners vertegenwoordigden 48,3% van de bevolking in 2013 (2008). Sindsdien daalt het aandeel nieuwe inwoners van de wijk lichtjes.

In 2002 (1997) waren de nieuwe inwoners van de wijk vooral te vinden in de Vijfhoek en in het zuidoosten van de eerste kroon. In 2013 (2008), toen het aandeel nieuwe inwoners van de wijken het grootst was, vertoonden de meeste wijken van de eerste kroon, met inbegrip van de arme sikkel, ook hoge waarden. Sommige wijken van de tweede kroon, zoals Universiteit en Oudergem Centrum, vertoonden ook hoge waarden.
In 2019 (2014) zijn de nieuwe inwoners minder vertegenwoordigd dan vroeger in de arme sikkel.
De wijk Historisch Molenbeek valt op door een sterke daling tussen 2013 (2008) en 2018 (2013).

Voor meer informatie kan de Focus van het BISA nr. 27  geraadpleegd worden die de nieuwe inwoners van de Brusselse wijken analyseert op basis van deze methodologie. In deze studieworden ook de kenmerken leeftijd en plaats binnen het huishouden van deze nieuwe inwoners geanalyseerd.

 

Referenties

BISA. DESIERE, S., STRUYVEN, L., CUYVERS, D., GANGJI, A., 2018. De internationale tewerkstelling, eindelijk aanwezig in de arbeidsmarktstatistieken. Brussel, Focus van het BISA nr. 24.

BISA. HAMESSE D., SIERENS A. 2018. De nieuwe inwoners van de Brusselse wijken, Brussel, Focus van het BISA nr. 27.


.


De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.