Aandeel van de 18-24 jarigen in de totale bevolking

Aandeel van de 18-24 jarigen in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2017)

8,56 %

I. Inleiding

De 18-24 jarigen bestaan vooral uit over universiteits- en hogeschoolstudenten en jongvolwassenen die voor het eerst op de arbeidsmarkt terechtkomen. In tegenstelling tot de 25-29 jarigen, die vaak op zoek gaan naar een eerste woonst en het ouderlijk huis hebben verlaten, wonen de 18-24 jarigen eerder nog thuis. We willen echter wijzen op een belangrijke beperking bij de gebruikte gegevens. Jongeren die van buiten Brussel afkomstig zijn en in het Gewest een hogere opleiding volgen, leven dikwijls "op kot" (studentenkamer) terwijl hun wettelijke domicilie op het adres van hun ouders blijft. De hier gebruikte statistieken zijn evenwel afkomstig uit het Rijksregister, dat de individuen identificeert op hun officieel domicilieadres. Deze leeftijdsgroep zal dan ook systematisch onderschat worden.


II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2017

De jongvolwassenen van 18 tot en met 24 jaar zijn goed vertegenwoordigd in de arme sikkel alsook in een reeks afgelegen wijken in het oosten en het zuiden van de tweede kroon. Verder valt ook hun aanwezigheid rond polen van het hoger onderwijs op.

 

Eerst en vooral valt het op dat de kaart eenzelfde ruimtelijke verspreiding vertoont als de kaart van de 12- tot en met 17-jarigen, maar minder uitgesproken. De verdeling van de 18-24 jarigen is meer gelijkmatig. Toch komen ook hier de wijken van de arme sikkel en een hele reeks wijken in de periferie in het oosten en het zuiden van de tweede kroon uit de kaart naar voren. Dit zijn de wijken waar de gezinnen met kinderen talrijk zijn. Hiernaast val ook hun aanwezigheid op aan de Kroonlaan en in de wijken waar hoger onderwijs (Universiteitswijk, Kapelleveld, Vogelenzang-Erasmus) wordt aangeboden.

 

II.2. Evolutie van 1997 tot 2017

 

Het aandeel van de 18-24 jarigen is relatief constant gebleven tussen 1997 en 2011. Sinds 2011 (9,05 %) daalt het aandeel van de 18-24 jarigen jaarlijks onder de Brusselse bevolking.

De ruimtelijke verspreiding in 1997 en 2017 is gelijkaardig, al was de ruimtelijke verdeling in 1997 meer uitgesproken, contrastrijker. De oververtegenwoordiging van de 18-24 jarigen in de arme sikkel was in 1997 veel sterker dan vandaag de dag. Hun relatieve aanwezigheid in de arme sikkel is afgenomen. Daarentegen is hun relatieve aanwezigheid in de wijken waar hoger onderwijs aangeboden versterkt.

 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.