Aandeel van de 45-64 jarigen in de totale bevolking

Aandeel van de 45-64 jarigen in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2016)

22,49 %

I. Inleiding

De personen van 45-64 jaar vormen uit economisch oogpunt bekeken een belangrijke bevolkingsgroep. Deze groep bestaat uit personen die actief zijn op de arbeidsmarkt, van wie de loopbaan op het spoor zit en die een zekere stabiliteit genieten op het vlak van werk, gezin en woning. In tegenstelling tot de groep van de 30-44-jarigen nemen ze minder deel aan de stadsvlucht en aan de migratiestromen van de suburbanisatie. In de levenscyclus van individuen is dit een leeftijdsgroep die weinig verhuist.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2014

In 2016 is het relatieve gewicht van deze groep erg groot in de (afgelegen) wijken in het zuiden en oosten van de tweede kroon, alsook in het oosten van de Vijfhoek. 

De  45-64-jarigen bevinden zich vooral in de tweede kroon, en vooral in de afgelegen wijken van de tweede kroon. Hierdoor treffen we ze vooral aan in het zuiden en oosten van de tweede kroon. Verder zijn er ook relatief veel 45-64 jarigen in het oosten van de Vijfhoek.

 

II.2. Evolutie van 1997 tot 2016

Tussen 1997 en 2016 is het relatieve belang van deze leeftijdsgroep gestegen van 21,41 % naar 22,49 %.

Er is geen opvallende ruimtelijke verandering van de ruimtelijke spreiding van deze groep tussen 1997 en 2016.


De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.