Aandeel van de 80 jaar en ouder in de totale bevolking

Aandeel van de 80 jaar en ouder in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2019)

4,09 %

I. Inleiding

Om de indicator 'Aandeel van de 65-plussers', die een van de klassieke metingen van de veroudering van de bevolking vormt, te vervolledigen, is het interessant gebleken om deze indicator op te delen in twee categorie├źn: het aandeel van de 65- tot 79-jarigen en het aandeel van de tachtigplussers. De 65-plussers zijn immers een zeer gevarieerde leeftijdsgroep, zowel op bevolkingsvlak als op sociologisch vlak. De behoeften en verwachtingen van deze bevolkingen zijn zeer uiteenlopend. De meeste van deze personen maken niet langer deel uit van de actieve beroepsbevolking, maar beschikken over ruime vrije tijd. Voor de ouderen, de tachtigplussers, vormen de dagelijkse mobiliteit en de gezondheid belangrijke kwesties.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2019

In 2019 hebben de wijken in de tweede kroon een groter aandeel tachtigplussers. De wijken met hoge aandelen senioren van 80 jaar en ouder zijn er op homogene wijze verspreid. De arme sikkel, de vijfhoek en de Europawijk vertonen daarentegen heel lage aandelen.

Hun relatieve aandeel bedraagt in de tweede kroon vaak meer dan 7% en bereikt zelfs 15,89 % in de wijk Vogelenzang-Erasmus, gelegen in het westen van het Gewest. 

Omgekeerd zijn oudere personen ondervertegenwoordigd in de Vjifhoek en in de eerste kroon, maar vooral, de arme sikkel , de wijken liggende aan de Vijfhoek in het zuidoosten en de Europawijk vertonen heel lage aandelen. Er zijn er slechts 1% in bepaalde wijken met een grote concentratie aan personen van buitenlandse origine, zoals Kuregem Dauw en Bara (Anderlecht).

 

II.2. Evolutie van 1997 tot 2019

Het aandeel van de 80-plussers onder de Brusselse bevolking daalde van 4,72 % in 1997 tot 4,28 % in 2000, gerelateerd aan de fase van verjonging waar de Brusselse bevolking ondertussen inzat. Tussen 2000 en 2010 nam hun aandeel terug toe onder de Brusselse bevolking, tot 4,58 %, ondanks de verjonging van de bevolking. Sinds 2010 is het relatieve aandeel van de 80-plussers echter opnieuw beginnen afnemen, sinds 2015 neemt deze groep ook af in absoluut aantal.

De ruimtelijke verdeling van tachtigplussers is niet fundamenteel veranderd tussen 1997 en 2019. Wel is het aandeel 80-plussers in de wijken van de eerste kroon die geen deel uitmaken van de arme sikkel en in de Vijfhoek afgenomen. Voorts kenden de wijken in het zuiden en het oosten van de tweede kroon een toename van het aandeel 80-plussers (in het noordwesten van de tweede kroon was dit aandeel al hoger). Door dit alles is het contrast tussen de tweede kroon en het centrum van het Gewest toegenomen.

 


 

 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.