Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid


Gewestelijk gemiddelde (2015)

7 281,92 inw/km²

I. Inleiding
De indicator toont hoe de bevolking verdeeld is ove r de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij toont ons de woondichthe id op het grondgebied. De bevolkingsdichtheid hangt samen met de stedelijke m orfologie, de openbare ruimte, de hoogte van de bebouwing en de aanwezigheid van a ndere factoren, zoals het soort bebouwing.

II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2015

De hoogste bevolkingsdichtheden van het Gewest vind en we terug in de eerste kroon . De tweede kroon , in het bijzonder het zuiden en het oosten, telt veel wijken met een lage bevolkingsdichtheid. 

De wijken uit de 19de eeuw, dicht bij het stadscent rum, zijn heel dicht bevolkt. Appartementsgebouwen, vaak aanpalend, van meer dan twee verdiepingen, zijn er in de meerderheid.
In het westen van de Vijfhoek liggen de bevolkingsdichtheden hoger dan 14.000 inwoners/km². De wijk Anneessens heeft de hoogste bevolkingsdichtheid, met 24.373 inwoners/km².
In het oosten van de Vijfhoek liggen de bevolkingsdichtheden lager, ze bedragen minder dan 8.000 inwoners/km², in het bijzonder door het Koningspark en het grote aantal gebouwen die eerder voor economische activiteiten bestemd zijn dan voor bewoning.

In het noorden van de eerste kroon hebben de wijken als Sint-Joost Centrum, Haachtse Steenweg, Brabantwijk bevolkingsdichtheden die tot de hoogste van het Gewest behoren en meer dan 24.000 inwoners/km² bedragen.

In het oosten van de eerste kroon beschikt de Europawijk (2.486 inwoners/km²) over heel veel kantoren zodat er weinig mensen wonen. De wijken Matonge en Flagey-Malibran daarentegen hebben de grootste bevolkingsdichtheden, met respectievelijk 18.317 inwoners/km² en 21.788 inwoners/km².

In de tweede kroon heeft de westelijke helft voor het grootste deel bevolkingsdichtheden van minder dan 14.000 inwoners /km². De wijken dicht tegen de eerste kroon hebben dichtheden tussen 16.000 en 18.000 inwoners/km²: Karreveld, Basiliek, Woeste (Jette), Veeweide – Aurore, Anderlecht Centrum – Wayez..., terwijl de wijken verder weg lagere dichtheden hebben, van minder dan 8.000 inwoners/km². De lage bevolkingsdichtheid van de wijk Neerpede (Anderlecht) valt te verklaren door het landelijke karakter ervan.

Het zuiden en het oosten van de tweede kroon hebben lage bevolkingsdichtheden, van minder dan 14.000 inwoners/km² voor de wijken het dichtst gelegen tegen de eerste kroon en minder dan 8.000 inwoners en zelfs minder dan 5.000 inwoners/km² als ze verder van de eerste kroon liggen. Deze lage dichtheden vallen te verklaren door de grote aantallen gebouwen met drie of vier gevels (open verkavelingen) zoals in Putdaal (Sint-Pieters-Woluwe) of Diesdelle (Ukkel).  

II.2 Evolutie tussen 1981 en 2015

Tussen 1981 en 1991 nam de bevolkingsdichtheid af van 6.176 inwoners/km² naar 5.845 inwoners/km². Tussen 1991 en 2001 is de bevolkingsdichtheid zowat hetzelfde gebleven, ze is geëvolueerd naar 5.973 inwoners/km². De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is meer dan 20 jaar lang afgenomen, maar sinds 1996 neemt ze weer toe. Van 2005 tot en met 2012 ging het over een extra sterke groei. Aangezien de bevolking in Brussel groeit, neemt de bevolkingsdichtheid in Brussel ieder jaar toe.

 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.