Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid


Gewestelijk gemiddelde (2016)

7 360,72 inw/km²

I. Inleiding

De indicator toont hoe de bevolking verdeeld is over de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij toont ons de woondichtheid op het grondgebied. De bevolkingsdichtheid hangt samen met de stedelijke morfologie, de openbare ruimte, de hoogte van de bebouwing en de aanwezigheid van andere factoren, zoals het soort bebouwing.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2016

De hoogste bevolkingsdichtheden van het Gewest vind en we terug in de eerste kroon . De tweede kroon , in het bijzonder het zuiden en het oosten, telt veel wijken met een lage bevolkingsdichtheid. 

De wijken uit de 19de eeuw, dicht bij het stadscentrum, zijn heel dicht bevolkt. Appartementsgebouwen, vaak aanpalend, van meer dan twee verdiepingen, zijn er in de meerderheid.
In het westen van de Vijfhoek zijn de bevolkingsdichtheden hoger dan 14.000 inwoners/km². De wijk Anneessens heeft de hoogste bevolkingsdichtheid van de Vijfhoek, met 24.347 inwoners/km².
In het oosten van de Vijfhoek liggen de bevolkingsdichtheden lager, ze bedragen minder dan 8.000 inwoners/km², in het bijzonder door de aanwezigheid van het Warandepark en het grote aantal gebouwen die eerder voor economische activiteiten bestemd zijn dan voor bewoning.

In het noorden van de eerste kroon hebben wijken als Sint-Joost Centrum, Haachtse Steenweg en Brabantwijk bevolkingsdichtheden die tot de hoogste van het gewest behoren en meer dan 24.000 inwoners/km² bedragen. Andere wijken in de eerste kroon hebben zeer hoge bevolkingsdichtheden, zoals de wijk Bosnië in het zuiden, waar de dichtheid in het gewest het hoogst is met 38.347 inwoners/km².

In het oosten van de eerste kroon beschikt de Europawijk (2.676 inwoners/km²) over heel veel kantoren en wonen er weinig mensen. De wijken Matonge en Flagey-Malibran daarentegen hebben hoge bevolkingsdichtheden, met respectievelijk 18.637 inwoners/km² en 21.953 inwoners/km².

In de tweede kroon hebben sommige meer centraal gelegen wijken eveneens vrij hoge dichtheden, tussen 18.000 en 21.500 inwoners/km²: Station van Schaarbeek, Woeste (Jette), Basiliek, Karreveld, Anderlecht Centrum - Wayez, Veeweide - Aurore, Molière - Longchamp ...

Wat verder, in het westen van de tweede kroon, ligt de bevolkingsdichtheid in de meeste wijken onder de 14.000 inwoners/km², terwijl de dichtheid in de nog verder gelegen wijken lager is dan 8.000 inwoners/km². De lage bevolkingsdichtheid in de wijk Neerpede (Anderlecht) is het gevolg van zijn landelijk karakter.

Het oosten van de tweede kroon heeft lage bevolkingsdichtheden, van minder dan 14.000 inwoners/km² voor de wijken die het dichtst tegen de eerste kroon liggen en minder dan 8.000 inwoners en zelfs minder dan 5.000 inwoners/km² voor de wijken die meer naar de rand van het gewest liggen. Deze lage dichtheden vallen te verklaren door de grote aantallen gebouwen met drie of vier gevels (open verkavelingen) zoals in Putdaal (Sint-Pieters-Woluwe) of Diesdelle (Ukkel).

II.2 Evolutie tussen 1981 en 2016

Tussen 1981 en 1996 nam de gewestelijke bevolkingsdichtheid af van 6.176 inwoners/km² tot 5.875 inwoners/km². Vanaf 1996 neemt de bevolking in het Brussels gewest opnieuw toe, met een versterking vanaf 2005. Van 2005 tot 2012 is de bevolking bijzonder sterk gestegen, waardoor ook de bevolkingsdichtheid in het Gewest sterk toenam.
Sinds 2012 blijft de bevolking groeien, zij het minder snel.

 

 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.