Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei

Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2012 - 2017)

0,91

I. Inleiding

De gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei is een indicator die toelaat de evolutie van het bevolkingsaantal van een wijk gedurende een bepaalde periode na te gaan. Deze indicator werd in dit geval telkens berekend over vijf jaar.

Kennis van de evolutie van het bevolkingsaantal en hoe deze verschillend is over het Brussels grondgebied laat toe te weten waar er mogelijks extra infrastructuur en diensten, meer bepaald op het vlak van huisvesting, scholen, werkgelegenheid, enz., nodig zijn om de eventuele bijkomende bevolking op te vangen (en visa versa).


II. Beschrijving van de kaart

II.1. In de periode 2012-2017

Een tegenstelling tussen het westen en het oosten van het kanaal kan waargenomen worden, waarbij de wijken in het westen over het algemeen een veel sterkere gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei kenden. De sterkste gemiddelde groeicijfers zijn echter te vinden in de wijk Reyers en op de gemeentegrens tussen Schaarbeek en Evere, in de Europawijk en in het noorden van de Vijfhoek, en in Haren in het noorden van het Gewest.

Tussen 2012 en 2017 kenden alle woonwijken van het Gewest, met uitzondering van tien wijken, een positieve gemiddelde jaarlijkse groei. Het noorden en het noordwesten van de tweede kroon heeft echter geen wijken die een negatieve gemiddelde groei kenden.

Over het algemeen kan er effectief een tegenstelling tussen het westen en het oosten van het kanaal worden waargenomen waarbij de wijken in het westen over het algemeen een veel sterkere gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei kenden. Ten oosten van het kanaal, maar vooral in Ukkel en Watermaal-Bosvoorde zijn er heel wat wijken die een niet zo'n sterke gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei kenden in vergelijking met de rest van het Gewest of zelfs een afname van de bevolking.

De gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei (meer dan 2,5 %) is het sterkst in de wijk Reyers (bijna 9 %), in de Europawijk, in het noorden van de Vijfhoek en in Haren (tussen 4 % en 5 %), en in de nabijheid van de gemeentegrens van Schaarbeek en Evere. 

II.2. Evolutie tussen 1997-2002 en 2012-2017

In 1997-2002 was de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in het Brussels Gewest 0,58 %. Hierna is deze jaarlijks toegenomen tot de periode 2007-2012. In deze periode kende het Brussels Gewest de sterkste jaarlijkse bevolkingsgroei, met een gemiddelde groei van 2,01 %. Sindsdien daalt de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei over de afgelopen vijf jaar.

In 1997-2002 was de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in een groot deel van de wijken nog negatief, vooral in het zuidoostelijke kwadrant. Geleidelijk aan nam het aantal wijken met een negatieve gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei af en in de periode 2006-2011 waren er zo goed als geen wijken meer met een bevolking die afnam in aantal, al blijven de zwakste gemiddelde bevolkingsgroeicijfers voor de rekening van het zuidoosten van het Gewest.

De hoogste gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroeicijfers werden al in 1997-2002 in het westen genoteerd. Voor de periode 2000-2005 kende de arme sikkel, maar vooral Vijfhoek de sterkste jaarlijkse gemiddelde bevolkingsgroeicijfers. Sindsdien werd de arme sikkel steeds belangrijker op vlak van de bevolkingsgroei in het Gewest en tekende deze steeds de grootste gemiddelde jaarlijkse groei op van het Gewest.
In 2009-2014 is de zone met de grootste groei uitgebreid tot bijna heel het Gewest, met uitzondering van het Zuidoosten. De laatste drie periodes werd deze zone weer kleiner in het oosten en in de arme sikkel


 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.