Gemiddelde maandelijkse huurprijs per woning

Gemiddelde maandelijkse huurprijs per woning

Thema

Huisvesting


Gewestelijk gemiddelde (2017)

700,0 €

I. Inleiding

Deze indicator heeft als basis een steekproef van Brusselse huurders. Deze huurders werden geselecteerd ongeacht de datum waarop de huurder de woning betrok. De gegevens hebben dus betrekking op de gemiddelde maandelijkse huurprijs die betaald werd door alle Brusselse huurders en niet enkel op de nieuwe huurovereenkomsten.

De woningkosten, en in het geval van de Brusselse huurders, de huur, vormt een belangrijke post in de maandelijkse gezinsuitgaven. De hoogte van de huurprijs die betaald dient te worden in de verschillende Brusselse wijken geeft een indicatie van de toegankelijkheid van de woningmarkt in deze wijken, en meer bepaald van de huurmarkt. Men gaat er doorgaans vanuit dat het bedrag van de huurprijzen in de maandelijkse gezinsuitgaven niet meer dan 30% van de inkomsten van het gezin zou mogen bedragen. Aan de hand van deze regel kan men met behulp van de gemiddelde maandelijkse huurprijs een idee krijgen van het gemiddelde inkomen waarover men moet beschikken om op de huurmarkt van een bepaalde wijk terecht te kunnen.


 


II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2017

In 2017 is de gemiddelde maandelijkse huurprijs voor een huurwoning erg hoog in het zuidoostelijke kwadrant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De laagste huurprijzen worden betaald in de arme sikkel, in de wijken langs het kanaal in het zuidwesten van het Gewest en in de wijken langs de Kroonlaan. De hoogste huurprijzen worden aangetroffen in het zuidoostelijke kwadrant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald in de wijken langs de Louizalaan en de Wetstraat/Tervurenlaan in de eerste kroon en in het zuidoosten van de tweede kroon. Voor een huurwoning in de Vijfhoek, een huurwoning langs de Kroonlaan in de eerste kroon en een huurwoning in het noordwesten van de tweede kroon dient men gemiddeld gezien een tussenliggende huurprijs te betalen. 

Het verschil in huurprijs hangt deels samen met het woningbestand dat in de verschillende Brusselse wijken heel anders is samengesteld. Zo is het woningbestand in het centrum meer samengesteld uit kleinere woningen en appartementen, het zuidoostelijke gedeelte van de tweede kroon meer uit huizen enz. De huurmarkt in het zuidoostelijke kwadrant bestaat uit betere woningen, waar de meer vermogende gezinnen wonen. Hiernaast spelen nog andere zaken een rol zoals de nabijheid van de Europese instellingen, enz.

II.2. Evolutie van 2010 tot 2017

In 2010 bedroeg de gemiddelde maandelijkse huurprijs 591 euro en deze is toegenomen tot 709 euro in 2015. Hierna is deze gedaald tot 700 euro in 2017. Hierbij dient opgemerkt dat de impact van de inflatie niet in rekening werd genomen, wat voor een deel de stijging die plaatsvond tot in 2015 kan verklaren: Wanneer de huurprijs die in 2010 werd betaald herrekend wordt naar constante 2017 euro, bedraagt deze huurprijs 665 euro en de huurprijs in 2015 737 euro. De stijging van 665 euro naar 737 euro is echter niet te verklaren door de inflatie en gaat over een prijsstijging die losstaat van de index. Tussen 2015 en 2017 neemt de gemiddelde huurprijs af van 737 euro naar 700 euro wanneer in constante 2017 euro gerekend wordt.

De ruimtelijke verdeling van de huurprijzen op gewestelijke schaal is niet aanzienlijk gewijzigd tussen 2010 en 2015. Tussen 2015 en 2017 valt het op dat vooral in het zuidoosten van het Gewest waar het duurder is, een aantal wijken een sterke daling van de gemiddelde huurprijs kenden, waaronder de Universiteitswijk en het zuiden van Ukkel. Een aantal wijken in de Vijfhoek en in de tweede kroon grenzend aan de eerste kroon kenden wel nog een prijsstijging.

 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.