Mediaan belastbaar inkomen der aangiften

Mediaan belastbaar inkomen der aangiften

Thema

Inkomen

Subthema

Fiscaal inkomen


Gewestelijk gemiddelde (2015)

19 088,0 €

I. Inleiding
De kaart van het mediaan inkomen der aangiften per wijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een indicatie van de levensstandaard van zijn inwoners. Het mediaan inkomen geeft een beeld van de koopkracht van de bevolking en haar al dan niet gemakkelijke toegang tot goederen en diensten zoals huisvesting, cultuur, voeding ...
Deze indicator heeft tegenover het gemiddeld inkomen het voordeel minder gevoelig te zijn voor extreme waarden.

II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2015

De kaart van het Gewest toont dat de wijken met de aangegeven laagste mediane inkomens hoofdzakelijk geconcentreerd zijn in de arme sikkel, terwijl de wijken met de hoogste aangegeven inkomens zich dan weer in de tweede kroon bevinden, vooral van het zuiden naar het oosten in dit gebied.

De arme sikkel omvat bijna uitsluitend wijken met een mediaan inkomen lager dan € 17 000. Enkel de wijk Dansaert onderscheidt zich met een iets hoger mediaan inkomen.

De wijken van de eerste kroon die niet tot deze arme sikkel behoren (i.e. het zuiden en het oosten van de eerste kroon) hebben een heterogeen profiel. In de meeste schommelt het mediaan inkomen tussen € 17 000 en € 22 000. De Europawijk - die relatief dunbevolkt is - en de wijk Vijvers van Elsene hebben de hoogste mediane inkomens van de sector, i.e. hoger dan € 22 500, terwijl de wijken Matonge en Flagey-Malibran, met een mediaan inkomen van minder dan € 17 000, de laagste mediane inkomens hebben.

De wijken met de hoogste mediane inkomens van het Brussels Gewest zijn in hoofdzaak in het zuidoostelijk kwadrant van de tweede kroon te vinden. De meeste wijken hebben er een aangegeven mediaan inkomen van meer dan € 23 000, en sommige hebben een mediaan inkomen van meer dan € 26 000, meer bepaald Diesdelle, Sinte-Aleidis - Mooibos, Putdaal, Vogelzang en Sint-Paulus.
De mediane inkomens per wijk van de rest van de tweede kroon liggen globaal gezien minder hoog dan die van het zuidoostelijk kwadrant van die kroon. Zo hebben de meeste wijken in het zuidwesten van die tweede kroon  een mediaan inkomen lager dan € 23 000. De wijk Neerpede vormt hierop een uitzondering met een mediaan inkomen van meer dan € 26 000, maar het gaat om een dunbevolkte landelijke wijk. De wijken in de noordelijke helft van de tweede kroon hebben dan weer hoofdzakelijk mediane inkomens tussen € 18 000 en € 25 000. De wijk Potaarde in het westen en de wijk Gulledelle in het oosten zijn de meest gegoede van dit deel van het grondgebied met aangegeven mediane inkomens rond € 25 000.

 

II.2 Evolutie tussen 2005 en 2015

Het mediaan inkomen der aangiften voor het Gewest is gestegen van € 16 035 in 2005 tot € 19 088 in 2015. De geografische verdeling is tussen 2005 en 2015 vrij stabiel gebleven.

 

 

 

 


De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.