Mediaan inkomen der aangiften

Mediaan inkomen der aangiften

Thema

Inkomen

Subthema

Fiscaal inkomen


Gewestelijk gemiddelde (2014)

19 044,0 €

I. Inleiding

De kaart van het mediaan inkomen der belastingaangiften per wijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een indicatie voor de levensstandaard van de inwoners van de wijken. Het mediaan inkomen geeft een beeld van de koopkracht van de bevolking en haar al dan niet gemakkelijke toegang tot goederen en diensten zoals huisvesting, cultuur en voeding.

Deze indicator heeft tegenover het gemiddeld inkomen het voordeel minder gevoelig te zijn voor extreme waarden.


II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2014

De kaart van het Gewest toont dat de wijken met de laagste aangegeven mediane inkomens voornamelijk in de arme sikkel liggen, terwijl de wijken met de hoogste aangegeven mediane inkomens dan weer binnen de tweede kroon liggen, en dan vooral van het zuiden tot het oosten van die tweede kroon.

De arme sikkel bestaat uitsluitend uit wijken waar het mediaan inkomen lager is dan 17.000 €.

De wijken binnen de eerste kroon die geen deel uitmaken van deze arme sikkel, (i.e. het zuiden en het oosten ervan), bezitten een heterogeen profiel. In de meeste van die wijken schommelt het mediaan inkomen tussen 17 000 € en 22 000 €. De Europese wijk - die relatief dunbevolkt is - en de wijk Vijvers van Elsene hebben de hoogste mediane inkomens van de sector (meer dan 22 500 €), terwijl de wijken Matonge en Flagey-Malibran, met een mediaan inkomen van minder dan 17 000 €, de laagste mediane inkomens hebben.

De wijken met de hoogste mediane inkomens van het Brussels Gewest liggen voornamelijk in het zuidoosten van de tweede kroon. In de meeste wijken is het aangegeven mediaan inkomen hoger dan 23 000 € en meerdere van die wijken hebben een mediaan inkomen dat zelfs hoger is dan 26 500 €, meer bepaald Diesdelle, Sinte-Aleidis - Mooibos, Stokkel, Putdaal en Vogelzang.

De mediane inkomens per wijk in de rest van de tweede kroon zijn globaal minder hoog dan die in het zuidoosten van het Brussels Gewest. De meeste wijken in het zuidwesten van deze tweede kroon hebben een mediaan inkomen dat lager is dan 23 000 €. De wijk Neerpede vormt hierop een uitzondering, met een mediaan inkomen van meer dan 26 000 €, maar het gaat om een dunbevolkte landelijke wijk. De wijken in het noordwesten van de tweede kroon hebben dan weer overwegend een mediaan inkomen tussen 18 000 € en 25 000 €. De wijk Potaarde, met een aangegeven mediaan inkomen van meer dan 25 500 €, is de meest gegoede wijk in dit deel van het grondgebied.

II.2 Evolutie tussen 2005 en 2014

Het mediaan inkomen der belastingaangiften voor het Gewest is gestegen van 16 035 € in 2005 tot 19 044 € in 2014. De geografische verdeling is vrij stabiel gebleven tussen 2005 en 2014.

 

 

 


De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.