Private huishoudensdichtheid

Private huishoudensdichtheid

Subthema's

Dichtheid
Huishoudens


Gewestelijk gemiddelde (2016)

3 379,52 huishoudens/km²

I. Inleiding

De indicator toont hoe de private huishoudens verdeeld zijn over de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij toont ons de woondichtheid op het grondgebied. De huishoudensdichtheid hangt samen met de stedelijke morfologie, de openbare ruimte, de hoogte van de bebouwing en de aanwezigheid van andere factoren, zoals het soort bebouwing.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2016

De hoogste bevolkingsdichtheden van het Gewest vinden we terug in de eerste kroon. De tweede kroon, in het bijzonder het zuiden en het oosten, telt veel wijken met een lage huishoudensdichtheid. 

De wijken uit de 19de eeuw, dicht bij het stadscentrum, kennen een hoge huishoudensdichtheid. Appartementsgebouwen, vaak aanpalend, van meer dan twee verdiepingen, zijn er in de meerderheid.
In het westen van de Vijfhoek liggen de huishoudensdichtheden hoger dan 8.000 huishoudens/km². De wijk Anneessens heeft de hoogste bevolkingsdichtheid, met 10.485,36 huishoudens/km².
In het oosten van de Vijfhoek liggen de huishoudensdichtheden lager, ze bedragen minder dan 6.000 huishoudens/km², in het bijzonder door het Warandepark en het grote aantal gebouwen die eerder voor economische activiteiten bestemd zijn dan voor bewoning.

In de eerste kroon hebben de wijken ten zuiden van de Vijfhoek dichtheden van meer dan 10.500 huishoudens/km² (de wijken Bosnie, Hallepoort, Berckmans-Munthof en Hoog Sint-Gillis). Bosnie telt overigens de hoogste private huishoudensdichtheid van alle wijken van het Gewest, de dichtheid bedraagt er 18.458,92 huishoudens/km².
De noordelijke wijken zoals Sint-Joost Centrum, Haachtsesteenweg, de Brabantwijk hebben dichtheden meer dan 10.000 huishoudens/km².
In het oosten van de eerste kroon beschikt de Europawijk (1.482,82 huishoudens/km²) over heel veel kantoren zodat er weinig private huishoudens wonen. De wijken Matonge en Flagey-Malibran daarentegen hebben er de grootste bevolkingsdichtheden, met dichtheden van boven de 11.000 huishoudens/km².
Ten westen van de Vijfhoek springen de wijken Historisch Molenbeek en Koekelberg in het oog met huishoudensdichtheden van meer dan 9.500 huishoudens/km².

In de tweede kroon heeft de westelijke helft voor het grootste deel huishoudensdichtheden van minder dan 7.000 huishoudens/km².

De wijken dicht tegen de eerste kroon hebben dichtheden van tussen de 6.500 huishoudens/km² en de 9.500 huishoudens/km². De wijken Schaarbeek Station, Woeste, Anderlecht-Centrum-Wayez, Molière Longchamp en Hoogte 100 kennen de hoogste dichtheden, met dichtheden van meer dan 7.500 huishoudens/km

De wijken verder weg hebben lagere dichtheden. De lage huishoudensdichtheid van de wijk Neerpede (Anderlecht) valt te verklaren door het landelijke karakter ervan.

Het zuiden en het oosten van de tweede kroon hebben lage huishoudensdichtheden, van minder dan 4.000 huishoudens/km² voor de meeste wijken. Deze lage dichtheden vallen te verklaren door de grote aantallen gebouwen met drie of vier gevels (open verkavelingen) zoals in Putdaal (Sint-Pieters-Woluwe) of Diesdelle (Ukkel).

II.2 Evolutie tussen 2001 en 2016

Tussen 2001 en 2016 nam de huishoudensdichtheid toe van 2.940,98 huishoudens/km² naar 3.379,52 huishoudens/km². De bevolking en het aantal huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is meer dan 20 jaar lang afgenomen, maar sinds 1996 neemt de bevolking en het aantal huishoudens weer toe. Sinds 2001 gaat het om een gestage groei.

De stijging van de bevolking in Brussel, die gepaard gaat met een verjonging, en met een verandering in de structuur van de huishoudens heeft belangrijke gevolgen hebben op het vlak van voorzieningen zoals huisvesting, kinderopvang, ...

 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.