Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

Definitie

Door het Brussels Gewest op te delen in wijken konden de grote gewestelijke groene ruimtes geïsoleerd worden in specifieke wijken. Daarom kan de bruto oppervlakte van de wijk gebruikt worden als noemer zonder het risico te lopen dat een grote onbewoonde groene ruimte de indicator te veel vervalst.

Belang van de indicator

De bevolkingsdichtheid is een basisgegeven m.b.t. de woondichtheid van een wijk/gemeente.

Eenheid

inw/km²

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Totale bevolking

Bron van de teller

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Noemer

Oppervlakte van de wijk

Bron van de noemer

UrbIs

Beschikbaarheden
Datum van de indicator Totale bevolking Oppervlakte van de wijk
2016 2016 2006
2015 2015 2006
2014 2014 2006
2013 2013 2006
2012 2012 2006
2011 2011 2006
2010 2010 2006
2009 2009 2006
2008 2008 2006
2007 2007 2006
2006 2006 2006
2005 2005 2006
2004 2004 2006
2003 2003 2006
2002 2002 2006
2001 2001 2006
2000 2000 2006
1999 1999 2006
1998 1998 2006
1997 1997 2006
1996 1996 2006
1995 1995 2006
1994 1994 2006
1993 1993 2006
1992 1992 2006
1991 1991 2006
1990 1990 2006
1989 1989 2006
1988 1988 2006
1987 1987 2006
1986 1986 2006
1985 1985 2006
1984 1984 2006
1983 1983 2006
1982 1982 2006
1981 1981 2006
1971 1971 2006
1961 1961 2006