Mediaan inkomen der aangiften

Mediaan inkomen der aangiften

Thema

Inkomen

Subthema

Fiscaal inkomen

Definitie

Het mediaaninkomen der aangiften is het inkomen dat overeenstemt met de aangifte in het midden van de reeks als men de aangiften rangschikt in stijgende volgorde van inkomens. Om deze statistiek op te stellen, schuiven we eerst alle aangiften terzijde waarvan het totale netto belastbaar inkomen nul is.

De statistieken van de netto belastbare inkomens zijn beschikbaar bij de belastingadministratie en worden verspreid door de FOD Economie - Algemene Directie Statistiek. 
Voor de geografische niveaus van de gemeenten en de statistische sectoren wordt rechtstreeks het mediaaninkomen overgenomen uit de cijfers die de Algemene Directie Statistiek publiceert. Wat het wijkniveau betreft, berekent het BISA het mediaaninkomen op basis van de micro-gegevensbestanden van de fiscale aangiften die door diezelfde Algemene Directie worden verstrekt.Belang van de indicator

Het inkomen van de huishoudens is een indicator van hun koopkracht, en dus van hun toegangsmogelijkheid tot verschillende goederen en diensten (voeding, cultuur, huisvesting, ...).

Algemeen beschouwd verdient het werken met mediaaninkomens per aangifte (bereikt door 50% van de aangevers) de voorkeur boven het gemiddelde inkomen, dat sterk beïnvloed wordt door extreme waarden.

Eenheid

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Mediaan inkomen der aangiften

Bron van de teller

BISA, FOD Economie - Statistics Belgium

Opmerkingen

Het mediaaninkomen der aangiften wordt berekend op basis van het totale netto belastbare inkomen van elke belastingaangifte.
Hoewel die informatie interessant is op fiscaal vlak, biedt ze het nadeel dat ze enkel inlichtingen verschaft over het aan belasting onderworpen inkomen, en niet over het reëel voor de huishoudens beschikbare inkomen, na inhouding van de belasting.
Het totale netto belastbare inkomen heeft daarnaast de tekortkoming dat bepaalde inkomens niet zijn inbegrepen zoals het kindergeld of de door de OCMW's uitbetaalde leeflonen. Het houdt ook tamelijk slecht rekening met de roerende en onroerende inkomens. Tot slot worden bepaalde hoge inkomens niet belast wegens specifieke belastingsystemen, zoals in het geval van de huishoudens van bepaalde werknemers van internationale organisaties.
Bovendien moet een jaarlijkse vergelijking van fiscale statistieken met grote voorzichtigheid gebeuren. Veranderingen in de fiscale regelgeving of de evoluties in de administratieve behandeling en inkohiering van de aangiften kunnen een grote weerslag hebben op deze statistieken.


Beschikbaarheden
Datum van de indicator Mediaan inkomen der aangiften
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
2010 2010
2009 2009
2008 2008
2007 2007
2006 2006
2005 2005
2004 2004
2003 2003
2002 2002
2001 2001
2000 2000
1999 1999
1998 1998
1997 1997
1996 1996
1995 1995
1994 1994
1993 1993