Private huishoudensdichtheid

Private huishoudensdichtheid

Thema

Bevolking

Subthema

Huishoudens

Definitie

Belang van de indicator

De private huishoudensdichtheid is een aanvullende indicator naast de bevolkingsdichtheid om bepaalde stedelijke fenomene te begrijpen / analyseren.
Veel problemen kunnen worden bestudeerd op het niveau van huishoudens zoals huisvesting, afvalinzameling, de aansluiting op het water-, gas- en elektriciteitnetwerk en andere openbare diensten.
Bovendien kan de huishoudensdichtheid als een schatting van de woningdichtheid worden beschouwd, als we de hypothese maken dat één huishouden overeenkomt met één woning..
Elk type huishouden heeft echter verschillende behoeften en verwachtingen. Het is daarom heel belangrijk om voor elke wijk de samenstelling van de huishoudens te schetsen. De indicatoren over de huishoudtypes bieden zo aanvullende informatie bij deze dichtheidindicator.
Meer informatie, definities en details over de huishoudens is terug te vinden onder het 4de punt van de methodologietekst van het thema bevolking, beschikbaar op de website van het BISA.

Eenheid

huishoudens/km²

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Totaal aantal private huishoudens

Bron van de teller

BISA & Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Noemer

Oppervlakte van de wijk

Bron van de noemer

UrbIs

Opmerkingen

De bevolking houdt rekening met de bevolking de jure. Dit is de bevolking die wettelijk gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de kandidaat-vluchtelingen. Ze sluit dus een groot deel van de bevolking uit: kotstudenten of vreemdelingen die hier niet gedomicilieerd zijn, diplomaten, daklozen, mensen zonder papieren en asielzoekers.

Referentie: Methodologie van het thema Bevolking op de BISA-website


Beschikbaarheden
Datum van de indicator Totaal aantal private huishoudens Oppervlakte van de wijk
2016 2016 2006
2015 2015 2006
2014 2014 2006
2013 2013 2006
2012 2012 2006
2011 2011 2006
2010 2010 2006
2009 2009 2006
2008 2008 2006
2007 2007 2006
2006 2006 2006
2005 2005 2006
2004 2004 2006
2003 2003 2006
2002 2002 2006
2001 2001 2006