De Wijkmonitoring van het Brussels Gewest in een paar woorden....

De Wijkmonitoring is een project dat in november 2005 begon aan het verzoek van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Charle Picqu√©. Voor de ontwikkeling van de site, werd het project in verschillende fasen gestructureerd (beschrijving en documentatie van deze fasen). 

De Wijkmonitoring is een interactief instrument voor de opvolging van de 145 wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De wijken, ontworpen als stedelijke observatie-eenheden, geven een gedetailleerd zicht op het gewestelijk grondgebied op een fijnere schaal dan de gemeenten. De bedoeling van de Wijkmonitoring is het ter beschikking stellen van een selectie indicatoren die de dynamiek binnen en de verschillen tussen de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aantonen. Interactieve kaarten, tabellen en grafieken illustreren de toestand van de wijken voor verschillende thema's : bevolking, arbeidsmarkt, huisvesting, enz.

Elke internetgebruiker kan met behulp van deze Wijkmonitoring statistische informatie, die regelmatig geactualiseerd zal worden, snel en gemakkelijk opvragen. Wijken kunnen ook onderling vergeleken worden met behulp van indicatoren zoals de gemiddelde leeftijd van de bevolking, het aandeel éénpersoonshuishoudens of het jongerenwerkloosheidspercentage.

Printversie (A4 en A3 pdf-formaat) van de kaart van de wijken  Gedetailleerde kaart van de wijken (pdf-formaat)  Tabel met de lijst van de wijken

 

De Wijkmonitoring brengt de 145 Brusselse wijken in kaart 

Het Gewest is als volgt verdeeld:

  •  118 woonwijken (waarin 99,7% van de bevolking woont);
  •  6 industriegebieden en stations;
  •  18 groene zones;
  •  3 kerkhoven.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de opdeling van het grondgebied van het Gewest vindt u via volgende link.

 

De indicatoren van de Wijkmonitoring als web services

Cartografische web services zijn nu beschikbaar op de website van de Wijkmonitoring.
De web services zijn een geavanceerde tool die de mogelijkheid biedt aan ervaren gebruikers om op een dynamische manier en via verschillende middelen, zoals een cartografieprogramma of een website, toegang te krijgen tot de gegevens van de website.
De web services worden gepubliceerd in GeoJSON-formaat (RFC 7946).

 

Wenst u meer cartografische info?

    

 

De Wijkmonitoring en zijn specifieke woordenschat ...

Het glossarium presenteert de definities van sommige woorden in de analysefiche van de kaarten.