Op dit deel van de website kunt u een tabel creëren door een of meerdere indicatoren te kiezen voor een of meerdere gebieden en voor een of meerdere jaren.

Indicatoren

Stap 1: Selecteer een of meerdere indicatoren.

 • Bevolking
  • Evolutie van de bevolking
  • Leeftijdsstructuur
  • Leeftijdsstructuur (per geslacht en leeftijdsklasse)
  • Nationaliteiten
  • Huishoudens
  • Woonmobiliteit
  Meer info over de Brusselse bevolking
 • Arbeidsmarkt
  • Werkende beroepsbevolking
  • Werkloosheid
  Meer info over de arbeidsmarkt in Brussel ...
 • Inkomen
  • Fiscaal inkomen
  • Sociale omstandigheden
  Meer cijfers over inkomen op de BISA-website
 • Huisvesting
  • Type woning
  • Oppervlakte van een woning
  • Eigendomstructuur
  • Staat en evolutie van het woningbestand
  • Sociale woningbestand
  • Overheidspremies en -steun inzake huisvesting
  Meer info over dit thema
 • Gebouwen en voorzieningen
  • Stedelijke mix
  • Kenmerken van de bebouwing
  • Winkel
  Meer cijfers op de BISA-website...
 • Mobiliteit
  • Verkeersdruk
  • Openbaar vervoer
  • Comfort van de zwakke weggebruiker
  • Parkeren
  Meer cijfers 'mobiliteit' op de BISA-website
 • Milieu
  • Groene ruimtes
  • Netheid
  • Vervoer
  Meer cijfers op de BISA-website...
 • Gezondheid
  • Sterftecijfer
  • Levensverwachting
  • Zelfgerapporteerde gezondheid
  • Aanbod van gezondheidszorg
  Meer info over het thema 'gezondheid'
 • Onderwijs
  • Onderwijs
  Meer cijfers op de BISA-website
 • Jonge kinderen
  • Kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen
  Meer cijfers op de BISA-website
 • Participatie
  • Politieke participatie
  Meer cijfers over de verkiezingen op de BISA-website

Lijst van de geselecteerde indicatoren:

  U hebt geen enkele indicator gekozen.

Grondgebied en jaren

Stap 2: Selecteer het gewenste geografisch niveau.

Niveau:

Stap 3: Selecteer één of meerdere grondgebieden.

Gebruik 'CTRL' om meerdere gebieden te selecteren

Stap 4: Selecteer een of meerdere jaartallen.

Selecteer het recentste beschikbare jaar
Selecteer een of meerdere jaartallen

Gebruik 'CTRL' om meerdere jaren te selecteren

Stap 5: Toon de tabel.

Via deze pagina kan u een grote tabel met alle indicatoren en alle beschikbare jaren voor een bepaald gebied exporteren

Stap 1: Selecteer het gewenste geografisch niveau.

Niveau:

Stap 2: Selecteer het grondgebied.

Gebied:


Stap 3: Tabel exporteren.