De verschillende fasen van het project Wijkmonitoring

In november 2005 werd een algemene offerteaanvraag zonder Europese publiciteit gepubliceerd voor "het ontwerp van een wijkmonitoring voor het totale Gewestelijk grondgebied". De opdracht werd in februari 2006 toegekend aan het interuniversitaire consortium ULB-VUB-UCL-KUL en werd onlangs afgerond. Dit contract werd geïnitieerd en gecontroleerd door het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest (ATO - ex-GSSO)

Parallel met het opstellen van opvolgingsindicatoren, leidde het consortium de reflectie over de indeling van het Brusselse grondgebied in wijken. Er moesten immers observatie-eenheden gedefinieerd worden op een relevante schaal, om een duidelijk beeld van het ganse Gewestelijk grondgebied te kunnen geven. Meer informatie vindt u in de methodologische nota (FR) en het eindrapport (NL). 

Wijken_Methodo.pdf (FR)
Wijken_Eindrapport.pdf (NL)


Zoals vermeld werd de indeling opgenomen in de laatste versie van Urbis  Urbis-ADM_2007Q4  onder de benaming Monitoring District (MD), beschikbaar op Irisbox.

Wat betreft de uitwerking van de indicatoren en de ontwikkeling van het instrument werd de opdracht als volgt gestructureerd:  

Fase0 :Inventaris van bestaande monitorings, met als doel de gemeenschappelijke kenmerken en de vernieuwende elementen uit de bestaande monitorings van België en Europa af te leiden om hieruit conclusies voor het prototype van Brussel te kunnen trekken.  Phase0_inventaire_monitorings.pdf -(NL- samenvatting FR)

Fase 1 : Kritische inventaris van de bronnen: analyse van alle mogelijke bronnen van gegevens en de mogelijkheid om hen in de monitoring te integreren.  Phase1_sources.pdf (combinatie FR-NL)

Fase 2 : Uitwerken van de indicatoren: definitie van de vragen die de monitoring moet beantwoorden, berekening van de waarden in de mate van de beschikbaarheid van de gegevens.  Phase2_indicateurs.pdf (combinatie FR-NL)

Fase 2bis: Opstellen van een iconotheek, waarvan het doel is een bron voor transversale opvolging van de wijken te ontwikkelen aan de hand van foto's.  Phase2bis_iconotheek.pdf (NL-résumé FR)

Fase 3 : Afbakening van de achtergestelde buurten voor dewelke een socio-economische typologie werd opgesteld in combinatie met achterstellingsindicatoren.  Phase3_RapportZones defavorisees_08_08_11_final.pdf (FR)  Phase3_RapportAchtergesteldeBuurten_08_08_11_final.pdf (NL)

Fase 4 : Opstarten van het instrument en bijwerken van het prototype.  

Fase 5 : Procedure en aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van de monitoring, teneinde zijn voortbestaan te verzekeren: definitie van updateprocedures, opleiding van personeel belast met de actualisatie en aanbevelingen voor de uitwerking van nieuwe indicatoren.  

Deze laatste twee fasen worden besproken in het eindrapport die eveneens een samenvatting geeft van de vorige fasen.  

rapport_final_10.12.2008_FR.pdf (FR)

 rapport_final_10.12.2008_NL.pdf (NL)

Gezien de belangrijke transversaliteit van de opdracht, werd deze gevolgd door een Technisch Comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende ministriële kabinetten, de verantwoordelijken voor de verschillende administraties en gewestelijke, gemeenschaps-, federale en gemeentelijke organismen die bij één of andere thematiek in de monitoring aangehaald, betrokken zijn.