De indeling van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in wijken

Zoals alle grote stedelijke agglomeraties is Brussel een ingewikkelde stedelijke ruimte waarbinnen zich verschillende levensstijlen en sociale dynamieken ontwikkelen. Deze zijn niet over het ganse grondgebied hetzelfde en de administratieve indeling in 19 gemeenten laat niet toe die verschillen te bevatten. Aangezien het doel van de Wijkmonitoring de observatie van het gewestelijk grondgebied is, is het belangrijk zich te baseren op een verdeling van het grondgebied in kleinere eenheden dan de gemeenten. Deze ruimtelijke eenheden werden "wijken" genoemd.

De indeling in wijken, ontworpen als stedelijke observatie-eenheden, moet rekening houden met enkele beperkingen om een optimaal zicht te geven op de informatie over het totale gewestelijk grondgebied:


Rekening houdend met de vorige elementen, werden 10 criteria opgesteld voor de afbakening van de wijken op het gewestelijk grondgebied:

 

 

 

Op basis hiervan werden de verschillende gewestelijke en gemeentelijke afbakeningen bestudeerd door het universitaire consortium belast met het uitwerken van de Wijkmonitoring. Een eerste indeling werd ter advies voorgelegd aan de gemeentelijke en gewestelijke instanties.

Het resultaat is een compromis tussen de ruimtelijke realiteit en de bovenvermelde beperkingen. 145 wijken werden afgebakend:

  • * 118 woonwijken (waarin 99,7% van de bevolking woont);
  • * 6 industriegebieden en stations;
  • * 18 groene zones;
  • * 3 kerkhoven.

Aangezien de Wijkmonitoring een gewestelijke analyse van het grondgebied voor ogen heeft, zijn bepaalde wijken intergemeentelijk, wat betekent dat zij delen van 2, 3 of 4 gemeenten bevatten.

De definitieve versie van de indeling werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 19 gemeenten in 2007.

        - Kaart van de wijken - printversie (A4-A3) (pdf)

        - Gedetailleerd kaart van de wijken  (pdf)

        - Tabel met de lijst van de wijken (xls)

 

Voor de gebruikers van Urbis is deze indeling in wijken (MD- Monitoring Districts) beschikbaar in de versie Urbis-Base_2011Q1.