Aandeel mannen minder dan 18 jaar in het totaal van de mannen

Aandeel mannen minder dan 18 jaar in het totaal van de mannen

Thema

Bevolking

Definitie

Belang van de indicator

De indicatoren die het aandeel aanduiden van verschillende leeftijdsgroepen vullen de indicator "gemiddelde leeftijd" aan en de indicatoren betreffende de bevolking per leeftijdsfase/vijfjarige leeftijdsklasse. De hier gekozen afbakeningen zijn die van de leeftijdsgroepen die de Algemene Directie Statistiek hanteert. Met deze leeftijdsgroepen kunnen verschillende indicatoren worden berekend die opgenomen zijn in het onderwerp "Demografische coƫfficiƫnten".

Deze indicatoren per leeftijdsgroep houden rekening met de omvang van die leeftijdsgroep in de wijk (of gemeente). Op die manier wordt de aandacht van de beleidsmakers gevestigd op het belang van bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld specifieke aanpassingen van de wegen zodat oudere mensen zich makkelijker kunnen verplaatsen in een wijk waar veel 65-plussers wonen.

Eenheid

%

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Aantal mannen 0-17 jarigen

Bron van de teller

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Noemer

Aantal mannen

Bron van de noemer

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Beschikbaarheden
Datum van de indicator Aantal mannen 0-17 jarigen Aantal mannen
2019 2019 2019
2018 2018 2018
2017 2017 2017
2016 2016 2016
2015 2015 2015
2014 2014 2014
2013 2013 2013
2012 2012 2012
2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2008 2008 2008
2007 2007 2007
2006 2006 2006
2005 2005 2005
2004 2004 2004
2003 2003 2003
2002 2002 2002
2001 2001 2001
2000 2000 2000
1999 1999 1999
1998 1998 1998
1997 1997 1997