Aandeel nieuwe inwoners van het Gewest

Aandeel nieuwe inwoners van het Gewest

Thema

Bevolking

Definitie

Aan de hand van deze indicator kan het aandeel nieuwe inwoners van het Gewest tussen twee jaren worden geanalyseerd. Om te kunnen evalueren welk deel van de bevolking van het Gewest nieuw is in XXXX (bijvoorbeeld: 2019), wordt de bevolking van het Gewest vergeleken op twee verschillende data: de bevolking in XXXX wordt vergeleken met die van 5 jaar eerder, in XXXX-5 (bijvoorbeeld: 2014).

De nieuwe inwoners van het Gewest zijn die personen die in XXXX-5 afwezig zijn op het Gewest, maar in XXXX aanwezig zijn. Ze zijn naar het Gewest geïmmigreerd of zijn er geboren in de loop van de 5 tussenliggende jaren.
Bij wijze van voorbeeld verwijst de nomenclatuur 2019 (2014) naar de nieuwe inwoners van het Gewest in 2019, ten opzichte van hun situatie in 2014.

Voor meer informatie onderzoekt de Focus van het BISA nr. 27 de nieuwe inwoners van het Gewest op basis van deze methodologie. 

Belang van de indicator

Het aantal nieuwe inwoners onder de bevolking is groter dan de netto-evolutie van de bevolking. Om een nettotoename van de bevolking te bekomen, moeten de personen die het Gewest verlaten, gecompenseerd worden door een groter aantal nieuwe inwoners. De bevolking kan zich zo vernieuwen en nieuwe inwoners omvatten, zelfs wanneer het totale aantal inwoners stabiel blijft of daalt. Net om die reden kan, naast de netto evolutie van de bevolking, de komst - in grote of minder grote aantallen - van nieuwe inwoners bijkomende uitdagingen meebrengen op het vlak van openbaar bestuur [1].

 


[1] De integratie van nieuwe inwoners houdt uitdagingen op het vlak van sociale cohesie in. Ook moeten de nieuwe inwoners zich bepaalde lokale praktijken eigen maken, bijvoorbeeld in verband met schoolinschrijvingen, parkeren of afval.

Eenheid

%

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Nieuwe inwoners van het Gewest

Bron van de teller

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Noemer

Totale bevolking

Bron van de noemer

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Opmerkingen

Referenties:

BISA. HAMESSE D., SIERENS A. 2018. De nieuwe inwoners van de Brusselse wijkenFocus van het BISA nr. 27.Beschikbaarheden
Datum van de indicator Nieuwe inwoners van het Gewest Totale bevolking
2019 (2014) 2019 2019
2018 (2013) 2018 (2013) 2018
2017 (2012) 2017 (2012) 2017
2016 (2011) 2016 (2011) 2016
2015 (2010) 2015 (2010) 2015
2014 (2009) 2014 (2009) 2014
2013 (2008) 2013 (2008) 2013
2012 (2007) 2012 (2007) 2012
2011 (2006) 2011 (2006) 2011
2010 (2005) 2010 (2005) 2010
2009 (2004) 2009 (2004) 2009
2008 (2003) 2008 (2003) 2008
2007 (2002) 2007 (2002) 2007
2006 (2001) 2006 (2001) 2006
2005 (2000) 2005 (2000) 2005
2004 (1999) 2004 (1999) 2004
2003 (1998) 2003 (1998) 2003
2002 (1997) 2002 (1997) 2002