Aandeel van de 18-29 jarigen in de totale bevolking

Aandeel van de 18-29 jarigen in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2019)

17,12 %

I. Inleiding

De leeftijdsgroep 18-29 jaar kan omschreven worden als de stadsbewoners bij uitstek. Hij bestaat vooral uit jongeren in hun emancipatiefase of anders gezegd uit jongeren die op zoek naar zelfstandigheid het ouderlijke huis verlaten. De stad is per definitie een tewerkstellingspool, een opleidingspool van het hoger onderwijs, een plaats waar ze een grote verscheidenheid aan huurwoningen vinden en meer mogelijkheden aantreffen voor ontspanning en een actief sociaal leven. Brussel, als Belgische en Europese hoofdstad, bezit al die troeven, en dit in veel grotere mate dan de andere Belgische steden. Op deze leeftijd vinden dan ook de meeste migratiebewegingen plaats en is de migratiewinst (het verschil tussen in- en uitwijking) ten gunste van het Brussels Gewest het grootst.

We willen echter wijzen op een belangrijke beperking bij de gebruikte gegevens. Jongeren die van buiten Brussel afkomstig zijn en er een hogere opleiding volgen, leven dikwijls "op kot" (studentenkamer) terwijl hun wettelijke domicilie op het adres van hun ouders blijft. De hier gebruikte statistieken zijn evenwel afkomstig uit het Rijksregister, dat de individuen identificeert op hun domicilie, hun officiƫle adres. Deze leeftijdsgroep zal dan ook systematisch onderschat worden.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2019

In 2019 zijn de jongvolwassenen van 18-29 jaar oververtegenwoordigd meestal in de centrale wijken van Brussel, vanaf de Vijfhoek tot en met de oost van de eerste kroon (de wijken nabij de Europawijk, en de wijken tussen de Vijfhoek en de Universiteitswijk). 

 Hun relatief grote gewicht in die wijken wordt onder andere verklaard door het hoge aantal huurwoningen, de nabijheid van het stadscentrum en van instellingen voor hoger onderwijs. Omgekeerd zijn deze jonge volwassenen ondervertegenwoordigd in de buitenste wijken van het Gewest, onder andere omdat de woningen er minder op hun behoeften en hun financiĆ«le mogelijkheden aansluiten en door de grotere afstand tot het stadscentrum en de verschillende meer centraal gelegen universiteits-/hogeschoolwijken.

Een uitzondering hierop vormt de wijk Kapelleveld, die ook heel wat instellingen voor hoger onderwijs op zijn grondgebied heeft. Dit is dan ook meteen de oorsprong van het hoge aandeel 18-29 jarigen dat deze wijk onder zijn bevolking telt, ondanks zijn situering in de periferie van het Gewest.


 

II.2. Evolutie van 1997 tot 2019

Het relatieve gewicht van deze leeftijdsgroep is relatief stabiel gebleven tussen 1997 en 2009. Sindsdien neemt hun aandeel jaarlijks licht af.

De verdeling binnen de Brusselse ruimte heeft wijzigingen ondergaan. Er heeft in de jaren '90 een versterking van hun aanwezigheid in de eerste kroon plaatsgevonden en een afname van hun relatieve aanwezigheid in de tweede kroon. Sinds 2009 kan een geleidelijke toename van hun relatieve aanwezigheid in de tweede kroon en een paar jaar later ook afname van hun aandeel in de arme sikkel waargenomen worden.


 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.