Aandeel van de 45-64 jarigen in de totale bevolking

Aandeel van de 45-64 jarigen in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2019)

23,0 %

I. Inleiding

De personen van 45-64 jaar vormen uit economisch oogpunt bekeken een belangrijke bevolkingsgroep. Deze groep bestaat uit personen die actief zijn op de arbeidsmarkt, van wie de loopbaan op het spoor zit en die een zekere stabiliteit genieten op het vlak van werk, gezin en woning. In tegenstelling tot de groep van de 30-44-jarigen nemen ze minder deel aan de stadsvlucht en aan de migratiestromen van de suburbanisatie. In de levenscyclus van individuen is dit een leeftijdsgroep die weinig verhuist.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2019

In 2019 is het relatieve gewicht van deze groep erg groot in de (afgelegen) wijken in het zuiden en oosten van de tweede kroon, alsook in het oosten van de Vijfhoek.

De  45-64-jarigen bevinden zich vooral in de tweede kroon, en vooral in de afgelegen wijken van de tweede kroon. Hierdoor treffen we ze vooral aan in het zuiden en oosten van de tweede kroon. Verder zijn er ook relatief veel 45-64 jarigen in het oosten van de Vijfhoek.

 

II.2. Evolutie van 1997 tot 2019

Tussen 1997 en 2019 is het relatieve belang van deze leeftijdsgroep gestegen van 21,41 % naar 23,00 %.

De algemene ruimtelijke structurering (laag aandelen in de eerste kroon, hoge aandelen in de tweede kroon en het oosten van de vijfhoek) is dezelfde gebleven tussen 1997 en 2019. Echter daar waar de wijken behorend tot de hoogste klasse in 1997 nog verspreid lagen over heel de tweede kroon, liggen deze sinds begin de jaren 2000 in de uiterste wijken van de tweede kroon.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de laatste jaren de onderscheiden binnen de rest van het Gewest kleiner is geworden. Daar waar voorheen heel de arme sikkel tot de laagste klasse behoorde, en opviel op de kaart, behoren sinds 2015 niet meer alle wijken van de arme sikkel tot deze klasse. In 2018 behoort zo goed als geen enkele wijk van de arme sikkel tot deze klasse. De aanwezigheid van de leeftijdsgroep is gelijkmatiger geworden en vertoont overal hogere waardes.


De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.