Aandeel van de 6-11 jarigen in de totale bevolking

Aandeel van de 6-11 jarigen in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2019)

7,84 %

I. Inleiding

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar bevinden zich in de levensfase waarin men voor het eerst kennis verwerft, leert en uitwisselingen heeft met andere kinderen. Het is daarom dat de lagere school een belangrijke plaats is, zowel om te leren, als op sociaal vlak. Het is trouwens de leeftijd waarop het extrafamiliale leven zich ontwikkelt, wat het belang verklaart van groene ruimten, sportinfrastructuur en vrijetijdsbestedingen in de buurt.

De ruimtelijke verdeling van deze leeftijdsgroep hangt nog in sterke mate af van de woningkeuze van de ouders, zelfs indien zij hun keuze zo veel mogelijk aanpassen aan de nabijheid van een school of  aan het stedelijk kader dat voor het gezinsleven met kind(eren) geschikt  is.

De cijfers betreffende het aandeel 6-11 jarigen in de totale bevolking geven ons dus zowel informatie over het relatieve gewicht van deze leeftijdsgroep en, meer indirect, over de aanwezigheid van gezinnen met jong(e) kind(eren).II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2019

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar zijn bijzonder goed vertegenwoordigd in de arme sikkel die zich uitstrekt van de lage gedeelten van Vorst en Sint-Gillis naar de wijken langs de Haachtsesteenweg (Haachtsesteenweg, Collignon, Helmet, Station van Schaarbeek), alsook in een hele reeks wijken in het noorden en westen van de tweede kroon

De kinderen van 6 tot en met11 jaar zijn daarentegen slecht vertegenwoordigd in de zone die de Vijfhoek, de omgeving van de Europese wijk en de wijken aan beide zijden van de Louizalaan omvat. De volwassenen (zie kaart 'Aandeel van de 18-64 jarigen in de totale bevolking') zijn er oververtegenwoordigd zonder dat hun aanwezigheid echter daarom wordt geassocieerd met deze van kinderen. Deze zone wordt gekenmerkt door een groot aandeel eenpersoonshuishoudens.

 

II.2. Evolutie van 1997 tot 2019

Sinds 1997 is het relatief gewicht van deze leeftijdsgroep lange tijd gestagneerd gebleven rond 6,8%, 6,9%(6,78 % in 1997, 6,94 % in 2010) Sinds 2010 neemt het aandeel van deze leeftijdsgroep onder de Brusselse bevolking ieder jaar toe, om 7,84 % te bereiken in 2019. 

Tussen 1997 en 2019 is het gebied waar de wijken met hoge percentages kinderen van 6 tot en met 11 jaar liggen groter geworden. Aanvankelijk lagen dergelijke wijken enkel binnen de arme sikkel, maar vandaag vinden we ze ook in het westen en het noorden van de tweede kroon; ook sommige afgelegen wijken in het oosten van de tweede kroon laten aanzienlijke toenames zien.


 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.