Aandeel van de 65-79 jarigen in de totale bevolking

Aandeel van de 65-79 jarigen in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2019)

9,04 %

I. Inleiding

Om de indicator 'Aandeel van de 65-plussers', die een van de klassieke metingen van de veroudering van de bevolking vormt, te vervolledigen, is het interessant gebleken om deze indicator op te delen in twee categorieƫn: het aandeel van de 65- tot 79-jarigen en het aandeel van de tachtigplussers. De 65-plussers zijn immers een zeer gevarieerde leeftijdsgroep, zowel op bevolkingsvlak als op sociologisch vlak. De behoeften en verwachtingen van deze bevolkingen zijn zeer uiteenlopend. De meeste van deze personen maken niet langer deel uit van de actieve beroepsbevolking, maar beschikken over ruime vrije tijd. Voor de oudsten (de tachtigplussers) vormen de dagelijkse mobiliteit en de gezondheid belangrijke kwesties.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2019

In 2019 hebben de wijken in de tweede kroon een groter aandeel 65- tot 79-jarigen.

Hun relatieve aandeel bedraagt er vaak meer dan 10% en bereikt bijna 19% in Diesdelle. Omgekeerd is deze leeftijdsgroep ondervertegenwoordigd in de  eerste kroon en in de vijfhoek met uitzondering van het zuiden.

 

II.2. Evolutie van 1997 tot 2019

Tussen 1999 en 2016 nam het aandeel van de 65-79 jarigen af van 12,68 % tot 8,92 %. Tijdens diezelfde periode nam het absolute en relatieve belang van de ouderen daarentegen toe in Vlaanderen en WalloniĆ«. Die bijzondere ontwikkeling past in het kader van het globale verjongingsproces dat het Brussels Gewest toen doormaakte. Tussen 2016 en 2019 is het aandeel toegenomen tot 9,04 %. Sinds 2016 stijgt de gemiddelde leeftijd in het Brussels Gewest. 

De confrontatie van de ruimtelijke spreiding van de 65- tot 79-jarigen in 1997 en in 2016 toont een daling van hun relatieve gewicht in de eerste kroon en in de aangrenzende wijken aan de eerste kroon in de tweede kroon. Sinds 2016 behoren steeds minder wijken van de eerste kroon en de vijfhoek tot de laagste klasse.


 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.