Aandeel ontevreden huishoudens over de netheid in de directe omgeving van hun woning

Aandeel ontevreden huishoudens over de netheid in de directe omgeving van hun woning

Thema

Milieu

Subthema

Netheid


Gewestelijk gemiddelde (2001)

20,74 %

I. Inleiding
De indicatoren inzake woonomgeving laten toe de omgeving en de aantrekkelijkheid van de wijken te bepalen. Verschillende factoren spelen een rol in de aantrekkelijkheid van een wijk: een rustig verkeer, een nette omgeving en een groen leefkader. Het aandeel ontevreden huishoudens over de netheid in de directe omgeving van hun woning is een indicator van de kwaliteit van het leefkader van de inwoners, des te meer omdat er een sterke ruimtelijke discrepantie binnen het Brussels Gewest bestaat. De perceptie van de netheid van een wijk hangt evenwel niet of slechts in geringe mate af van de socio-economische status van de inwoners.

II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2001

Het westen van de eerste kroon (de arme sikkel) groepeert de meerderheid van de ontevreden huishoudens over de netheid in de directe omgeving van hun woning. De meest tevreden huishoudens vindt men daarentegen terug in het oostelijk deel van de tweede kroon.

Alle wijken uit de arme sikkel (het westen van de eerste kroon en het westen van de Vijfhoek) concentreren meer dan 40 % van de ontevreden huishoudens. Slechts één wijk uit die zone ligt duidelijk onder de 40 %: Koekelberg met 32 %.

Het oosten van de Vijfhoek en het oosten van de eerste kroon vertonen een gelijkaardig profiel. De meeste wijken tellen tussen 15 en 28 % ontevreden huishoudens. Eén groep wijken vormt een uitzondering met een aandeel ontevreden huishoudens van ongeveer 35 %: Matongé, Louiza - Lange Haag, Flagey - Malibran, evenals Jacht. De huishoudens in de tweede kroon zijn het meest tevreden over de netheid, meer dan 90 % is tevreden. Ondanks dit hoog gemiddelde onderscheidt het oosten van de tweede kroon zich van het westen en het noorden door een nog hogere tevredenheid (92 % tegenover 85 %).

Het oosten van de tweede kroon telt dus minder dan 9 % huishoudens die ontevreden zijn over de netheid in hun wijk. Slechts enkele wijken, in het zuiden, hebben een lichtjes hogere waarde, tussen 15 en 27 %: Kalevoet - Moensberg, Globe, Sint-Denijs - Neerstalle.

Het westen van de tweede kroon wordt gekenmerkt door een aantal ontevreden huishoudens dat lichtjes hoger ligt dan in het oostelijk deel van de tweede kroon. De meeste wijken tellen tussen 9 en 15 % ontevreden huishoudens. In het zuiden hebben de wijken tussen 19 en 28 % ontevreden huishoudens: Bizet -Rad - Coovi, Veeweide - Aurore, Anderlecht Centrum - Wayez, Scheut, Moortebeek - Peterbos.

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.