Aandeel waterdichte oppervlakte

Aandeel waterdichte oppervlakte


Gewestelijk gemiddelde (2006)

46,15 %

I. Inleiding

Door de groeiende ondoordringbaarheid van de bodem (het verhinderen van doorsijpeling van water) in het stedelijk milieu komt er steeds meer regenwater in het afwateringsnetwerk terecht. Bij hevige buien verzamelt het regenwater zich in de valleien op het Brusselse grondgebied, en dat kan leiden tot overstromingen, doordat het afwateringsnetwerk en de stormbekkens verzadigd raken. De indicator meet het aandeel van de waterdichte oppervlaktes in de Brusselse wijken.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2006

De kaart toont een concentrische structuur. De grootste aandelen waterdichte oppervlaktes vinden we in de Vijfhoek en in de eerste kroon van het Gewest. Hoe verder weg van het centrum, hoe kleiner het aandeel waterdichte oppervlaktes wordt.

Bijna alle wijken van de Vijfhoek bestaan voor meer dan 80 % uit waterdichte oppervlaktes, de wijk Martelaars zelfs voor 95 %. Enkel de Koningswijk, onder andere door de aanwezigheid van het Warandepark, is minder waterondoorlatend (67 % waterdichte oppervlaktes).

De wijken van de eerste kroon zijn ook erg waterdicht. De meerdere wijken bestaan voor 70 % of meer uit waterdichte oppervlaktes. De wijken het dichtst bij de Vijfhoek zijn het meest waterdicht:de wijken van de eerste kroon met de hoogste waardes (rond 90 %) zijn: Kuregem Bara, Bosnie, Hallepoort en MatongĂ©.
De sterke verstedelijking van de bouwblokken in de Vijfhoek en de eerste kroon van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet de overstromingen door regenwater toenemen.

De wijken van de tweede kroon die het dichtst gelegen zijn bij de eerste kroon hebben tussen 50 % en 80 % waterdichte oppervlaktes. De wijken die het dichtst liggen bij de gewestgrens hebben minder dan 50 % waterondoorlaatbare oppervlaktes. De lage ondoorlaatbaarheid van deze wijken is te wijten aan de aanzienlijke aanwezigheid van publieke en private (tuinen) groene ruimtes.
Als we deze indicator vergelijken met die van de bebouwingsgraad van de bouwblokken, zien we dat de bebouwingsgraad van de bouwblokken in de Vijfhoek en in de Brusselse eerste kroon overeenkomen met wijken met een groot aandeel waterdichte oppervlaktes. De wijken van de tweede kroon die de laagste bebouwingsgraad hebben, hebben ook een kleiner aandeel waterdichte oppervlakte.

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.