Aandeel waterdichte oppervlakte

Aandeel waterdichte oppervlakte


Gewestelijk gemiddelde (2006)

46,45 %

I. Inleiding
Door de groeiende ondoordringbaarheid van de bodem (het verhinderen van doorsijpeling van water) in het stedelijk milieu komt er steeds meer regenwater in het afwateringsnetwerk terecht. Bij hevige buien verzamelt het regenwater zich in de valleien op het Brusselse grondgebied, en dat kan leiden tot overstromingen, doordat het afwateringsnetwerk en de stormbekkens verzadigd raken. De indicator meet het aandeel van de waterdichte oppervlaktes in de Brusselse wijken.

II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2006

De kaart toont een concentrische structuur. De grootste aandelen waterdichte oppervlaktes vinden we in de Vijfhoek en in de eerste kroon van het Gewest. Hoe verder weg van het centrum, hoe kleiner het aandeel waterdichte oppervlaktes wordt.

Bijna alle wijken van de Vijfhoek bestaan voor meer dan 80 % uit waterdichte oppervlaktes, de Grote Markt zelfs voor 95 %. Enkel de Koningswijk, onder andere door de aanwezigheid van het Koningspark, is meer waterdoorlatend (68 % waterdichte oppervlaktes).

De wijken in het oosten van de eerste kroon zijn ook erg waterdicht. De meerdere wijken bestaan voor 75 % of meer uit waterdichte oppervlaktes. De wijken dichtst bij de Vijfhoek zijn het meest waterdicht.
In het westelijke deel van de eerste kroon bestaan de wijken dicht bij de Vijfhoek voor meer dan 80 % uit waterdichte oppervlaktes: Historisch Molenbeek, Hertogin, Kuregem Dauw, Kuregem Bara, Hallepoort en Bosniƫ.
De sterke verstedelijking van de bouwblokken in de Vijfhoek en de eerste kroon van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet de overstromingen door regenwater toenemen.

In de tweede kroon telt het westelijke deel minder waterdichte oppervlaktes dan de eerste kroon, namelijk tussen 50 % en 80 % voor de meeste wijken. In het noorden bestaan de wijken Heembeek, Heymbosch - AZ-Jette, Villa's van Ganshoren en Potaarde (Sint-Agatha-Berchem) voor minder dan 50 % uit waterdichte oppervlaktes. In het zuiden geldt hetzelfde voor de wijken Moortebeek - Peterbos, Neerpede en Vogelenzang - Erasmus. Door hun landelijke karakter bestaan de wijken Neerpede en Vogelenzang - Erasmus maar voor 16 % en 27 % uit waterdichte oppervlaktes.

In het oosten van de tweede kroon bestaan de wijken dichtst bij de eerste kroon voor 50 % tot 70 % uit waterdichte oppervlaktes. De wijken dichtst bij de grens van het gewest bestaan voor minder dan 50 % uit waterdichte oppervlaktes. De grote doorlaatbaarheid van deze wijken valt te verklaren door de aanwezigheid van vele publieke of private groene ruimtes (tuinen).

Als we deze indicator vergelijken met die van de bebouwingsgraad van de bouwblokken, zien we dat de bebouwingsgraad van de bouwblokken in de Vijfhoek en in de Brusselse eerste kroon overeenkomen met wijken met een groot aandeel waterdichte oppervlaktes. De wijken van de tweede kroon die de laagste bebouwingsgraad hebben, hebben ook een kleiner aandeel waterdichte oppervlakte.

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.