Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid


Gewestelijk gemiddelde (2020)

7 500,65 inw/km²

I. Inleiding

De indicator toont hoe de bevolking verdeeld is over de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij toont ons de woondichtheid op het grondgebied. De bevolkingsdichtheid hangt samen met de stedelijke morfologie, de openbare ruimte, de hoogte van de bebouwing en de aanwezigheid van andere factoren, zoals het soort bebouwing.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2020

De hoogste bevolkingsdichtheden van het Gewest vind en we terug in de eerste kroon. De tweede kroon, in het bijzonder het zuiden en het oosten, telt veel wijken met een lage bevolkingsdichtheid.

De wijken uit de 19de eeuw, dicht bij het stadscentrum, zijn heel dicht bevolkt. Appartementsgebouwen, vaak aanpalend, van meer dan twee verdiepingen, zijn er in de meerderheid.

In het westen van de Vijfhoek zijn de bevolkingsdichtheden hoger dan 14.000 inwoners/km². De wijk Anneessens heeft de hoogste bevolkingsdichtheid van de Vijfhoek, met bijna 22.700 inwoners/km².
In het oosten van de Vijfhoek liggen de bevolkingsdichtheden lager, ze bedragen minder dan 8.000 inwoners/km², in het bijzonder door de aanwezigheid van het Warandepark en het grote aantal gebouwen die eerder voor economische activiteiten bestemd zijn dan voor bewoning.

De eerste kroon bevat heel wat wijken met hoge bevolkingsdichtheden. De wijk Bosnie, gelegen in het zuiden van de eerste kroon, heeft de hoogste bevolkingsdichtheid van het Gewest (37.531 inwoners/km²). In het westen van de eerste kroon vallen de wijken Koekelberg en Historisch Molenbeek op met dichtheden van meer dan 24.000 inwoners/km². In het noorden van de eerste kroon hebben de wijken Sint-Joost Centrum, Haachtse Steenweg en Brabantwijk de hoogste dichtheden, ook met dichtheden dichtbij 25.000 hab./km². Tenslotte in het oosten van de eerste kroon hebben de wijken Matonge en Flagey-Malibran de hoogste dichtheden (dichtbij 20.000 inwoners/km²). In het oosten van de eerste kroon beschikt de Europawijk daarentegen over heel veel kantoren en er wonen weinig mensen (bijna 3.000 inwoners/km²).
In de tweede kroon hebben sommige meer centraal gelegen wijken eveneens vrij hoge dichtheden, tussen 18.000 en 21.000 inwoners/km²: Schaarbeek Station, Woeste, Karreveld, Anderlecht Centrum - Wayez, Hoogte 100, Molière - Longchamp ...

Wat verder, in het westen van de tweede kroon, ligt de bevolkingsdichtheid in de meeste wijken onder de 14.000 inwoners/km², terwijl de dichtheid in de nog verder gelegen wijken lager is dan 8.000 inwoners/km². De lage bevolkingsdichtheid in de wijk Neerpede (Anderlecht) is het gevolg van zijn landelijk karakter.

Het oosten van de tweede kroon heeft lage bevolkingsdichtheden, van minder dan 14.000 inwoners/km² voor de wijken die het dichtst tegen de eerste kroon liggen en minder dan 8.000 inwoners en zelfs minder dan 5.000 inwoners/km² voor de wijken die meer naar de rand van het gewest liggen. Deze lage dichtheden vallen te verklaren door de grote aantallen gebouwen met drie of vier gevels (open verkavelingen) zoals in Putdaal (Sint-Pieters-Woluwe) of Diesdelle (Ukkel).

 

II.2 Evolutie tussen 1981 en 2020

Tussen 1981 en 1996 nam de gewestelijke bevolkingsdichtheid af van 6.158 inwoners/km² tot 5.837 inwoners/km². Vanaf 1996 neemt de bevolking in het Brussels gewest opnieuw toe, met een versterking vanaf 2005. Van 2005 tot 2012 is de bevolking bijzonder sterk gestegen, waardoor ook de bevolkingsdichtheid in het Gewest sterk toenam. 

Tussen 2012 en 2020 bleef de bevolking groeien, zij het minder snel.

 De geografische verdeling van de inwoners van het Gewest is weinig veranderd. De bevolkingsdichtheden in de eerste kroon alsook van bepaalde wijken van de twee kroon zijn relatief meer toegenomen.

Voor de indicator bevolkingsdichtheid werden de voorlopige gegevens voor 2020 gepubliceerd.


 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.