Gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner (inkomensklassen)

Gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner (inkomensklassen)

Thema

Inkomen

Subthema

Fiscaal inkomen


Gewestelijk gemiddelde (2015)

13 831,0 €

I. Inleiding
De kaart van het gemiddeld inkomen per inwoner en per wijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een aanwijzing voor de levensstandaard van zijn inwoners. Het gemiddeld inkomen geeft een beeld van de koopkracht van de bevolking en haar al dan niet gemakkelijke toegang tot goederen en diensten zoals huisvesting, cultuur, voeding, ...

Deze indicator biedt het voordeel, in vergelijking met het gemiddeld inkomen per aangifte, beter rekening te houden met de samenstelling van de bevolking.

II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2015

De kaart van het Gewest toont dat de wijken met de aangegeven laagste gemiddelde inkomens hoofdzakelijk geconcentreerd zijn in de arme sikkel, terwijl de wijken met de hoogste aangegeven gemiddelde inkomens zich dan weer in de tweede kroon bevinden, vooral van het zuiden naar het oosten in dit gebied.

De arme sikkel omvat bijna uitsluitend wijken met een gemiddeld inkomen lager dan € 11 000. Enkel de wijken Dansaert en Stalingrad onderscheiden zich met een gemiddeld inkomen tussen € 11 000 en € 13 500.

De wijken van de eerste kroon die niet tot deze arme sikkel behoren (i.e. het zuiden en het oosten van de eerste kroon) hebben een heterogeen profiel. In de meeste schommelt het gemiddeld inkomen tussen € 11 000 en € 15 500. Vier wijken in het zuiden van deze eerste kroon - Kastelein, Brugmann - Lepoutre, Churchill en Vijvers van Elsene - hebben de hoogste gemiddelde inkomens van de zone, i.e. hoger dan € 18 000.

De wijken met de hoogste gemiddelde inkomens van het Brussels Gewest zijn in hoofdzaak in het zuidoostelijk kwadrant van de tweede kroon te vinden. De meeste wijken hebben er een aangegeven gemiddeld inkomen van meer dan € 18 000.

De gemiddelde inkomens per wijk van de rest van de tweede kroon liggen globaal gezien minder hoog dan die van het zuidoostelijk kwadrant van die kroon maar hoger dan in de arme sikkel, i.e. tussen € 11 000 en € 18 000. We stellen echter vast dat drie wijken in de tweede kroon, die grenzen aan de arme sikkel, i.e. Anderlecht Centrum - Wayez, Karreveld en Oud Laken West, zich onderscheiden met aangegeven gemiddelde inkomens die lager zijn dan € 11 000.
Omgekeerd hebben drie wijken in het zuidwestelijk kwadrant van de tweede kroon gemiddelde inkomens van meer dan € 18 000: Neerpede, Vossegat - Roosendaal en Hoogte 100.

II.2 Evolutie van 2005 tot 2015

Het gemiddeld inkomen per inwoner voor het Gewest is gestegen van € 11 996 in 2005 tot € 14 504 in 2015. De geografische verdeling is tussen 2005 en 2015 vrij stabiel gebleven.

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.