Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei

Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2014 - 2019)

0,76

I. Inleiding

De gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei is een indicator die toelaat de evolutie van het bevolkingsaantal van een wijk gedurende een bepaalde periode na te gaan. Deze indicator werd in dit geval telkens berekend over vijf jaar.

Kennis van de evolutie van het bevolkingsaantal en hoe deze verschillend is over het Brussels grondgebied laat toe te weten waar er mogelijks extra infrastructuur en diensten, meer bepaald op het vlak van huisvesting, scholen, werkgelegenheid, enz., nodig zijn om de eventuele bijkomende bevolking op te vangen (en visa versa).


 


II. Beschrijving van de kaart

II.1. In de periode 2014-2019

Een tegenstelling tussen de eerste kroon en het zuidoosten van de tweede kroon aan de ene kant, en de rest van de tweede kroon aan de andere kant kan waargenomen worden, waarbij de wijken in het noordoosten van de tweede kroon een veel sterkere gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei kenden. De sterkste gemiddelde groeicijfers zijn te vinden in de wijk Reyers en de Europawijk.

Tussen 2014 en 2019 kenden alle woonwijken van het Gewest, met uitzondering van zestien wijken, een positieve gemiddelde jaarlijkse groei. Het noorden van de tweede kroon heeft, op de wijk Schaarbeek Station na, geen wijken die een negatieve gemiddelde groei kenden. De meerderheid van deze wijken die een daling van hun bevolking hebben gekend bevinden zich in de vijfhoek en de eerste kroon.

Over het algemeen kan er een tegenstelling waargenomen worden tussen:

-       de eerste kroon, op de Europawijk na, en de zuidoostelijke kwadrant van de tweede kroon. Deze zone kent een negatieve of lage gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei.

-       en de rest van de tweede kroon. Deze zone kent een sterkere bevolkingsgroei waarbij vooral de wijken in het noordoosten van de tweede kroon veel sterkere gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei kenden.

De gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei (meer dan 2,5 %) is het sterkst in de wijk Reyers (6,78 %), in de Europawijk (5,96 %) en in de wijk Martelaars (4,10 %), in de wijken Haren Neerpede, ,Paduwa en Gulledelle (tussen de 3 % en 4 %), en in de wijk Stalingrad (2,50 %). 

II.2. Evolutie tussen 1997-2002 en 2014-2019

In 1997-2002 was de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in het Brussels Gewest 0,58 %. Hierna is deze jaarlijks toegenomen tot de periode 2007-2012. In deze periode kende het Brussels Gewest de sterkste jaarlijkse bevolkingsgroei, met een gemiddelde groei van 2,01 %. Tot de periode 2013-2018 daalt de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei over de afgelopen vijf jaar.

In 1997-2002 was de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in een groot deel van de wijken nog negatief, vooral in het zuidoostelijke kwadrant. Geleidelijk aan nam het aantal wijken met een negatieve gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei af en in de periode 2006-2011 waren er zo goed als geen wijken meer met een bevolking die afnam in aantal, al blijven de zwakste gemiddelde bevolkingsgroeicijfers voor de rekening van het zuidoosten van het Gewest.

De hoogste gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroeicijfers werden al in 1997-2002 in het westen genoteerd. Voor de periode 2000-2005 kende de arme sikkel, maar vooral Vijfhoek de sterkste jaarlijkse gemiddelde bevolkingsgroeicijfers. Sindsdien werd de arme sikkel steeds belangrijker op vlak van de bevolkingsgroei in het Gewest en tekende deze steeds de grootste gemiddelde jaarlijkse groei op van het Gewest.
In 2009-2014 is de zone waar de bevolking sterk groeit uitgebreid tot bijna heel het Gewest, met uitzondering van het Zuidoosten. Hierna nam de bevolkingsgroei in deze zone vooral af in de eerste kroon, en in mindere mate in het westen van de tweede kroon. De relatief grootste bevolkingsgroei was in de periode 2012-2017, maar is vooral sinds de periode 2013-2018 voor de rekening van het noordoosten van de tweede kroon van het Gewest. 


 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.