Mediaan belastbaar inkomen der aangiften

Mediaan belastbaar inkomen der aangiften

Thema

Inkomen

Subthema

Fiscaal inkomen


Gewestelijk gemiddelde (2018)

19 723,0 €

I. Inleiding

De kaart van het mediaan belastbaar inkomen der aangiften per wijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een indicatie van de levensstandaard van de inwoners. Het mediaan belastbaar inkomen geeft een beeld van de koopkracht van de bevolking en haar al dan niet gemakkelijke toegang tot goederen en diensten zoals huisvesting, cultuur, voeding ...

Deze indicator heeft tegenover het gemiddeld belastbaar inkomen der aangiften het voordeel minder gevoelig te zijn voor extreme waarden.

 II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2018

De kaart van het Gewest toont dat de wijken met de laagste mediane belastbare inkomens hoofdzakelijk geconcentreerd zijn in de arme sikkel, terwijl de wijken met de hoogste belastbare inkomens zich dan weer in de tweede kroon bevinden, vooral van het zuiden tot het oosten van dit gebied.

De arme sikkel omvat bijna uitsluitend wijken met een mediaan belastbaar inkomen lager dan € 18 000. Enkel de wijk Dansaert onderscheidt zich met een iets hoger mediaan belastbaar inkomen.

De wijken van de eerste kroon die niet tot deze arme sikkel behoren (i.e. het zuiden en het oosten van de eerste kroon) hebben een heterogeen profiel. In de meeste varieert het mediaan belastbaar inkomen tussen € 18 000 en € 24 000. De Europawijk - die relatief dunbevolkt is - en de wijk Vijvers van Elsene hebben de hoogste mediane belastbare inkomens van de sector, i.e. hoger dan € 23 000, terwijl de wijken Matonge en Flagey-Malibran, met een mediaan belastbaar inkomen van minder dan € 18 000, de laagste mediane belastbare inkomens hebben.

De wijken met de hoogste mediane belastbare inkomens van het Brussels Gewest zijn in hoofdzaak in het zuidoostelijke kwadrant van de tweede kroon te vinden. De meeste wijken hebben er een mediaan belastbaar inkomen van meer dan € 24 000, en sommige hebben een mediaan belastbaar inkomen van meer dan € 28 000 (Putdaal, Sinte-Aleidis - Mooibos en Diesdelle).
De mediane belastbare inkomens per wijk van de rest van de tweede kroon liggen globaal gezien minder hoog dan die van het zuidoostelijke kwadrant van die kroon. Zo hebben de meeste wijken in het zuidwesten van die tweede kroon  een mediaan belastbaar inkomen lager dan € 24 000. De wijk Neerpede vormt hierop een uitzondering met een mediaan belastbaar inkomen iets hoger dan € 26 000, maar het gaat om een dunbevolkte landelijke wijk. De wijken in de noordelijke helft van de tweede kroon hebben dan weer hoofdzakelijk mediane belastbare inkomens tussen € 18 000 en € 24 000. De wijken Potaarde en Heymbosch - AZ-Jette in het westen en de wijk Gulledelle in het oosten zijn de meest gegoede van dit deel van het grondgebied met mediane belastbare inkomens hoger dan € 24 000. Omgekeerd zijn de minste gegoede wijken van deze noordelijke helft van de tweede kroon Oud Laeken West in het westen en Reyers in het oosten, met mediane belastbare inkomens onder € 18 000.


II.2 Evolutie tussen 2005 en 2018

Het mediaan belastbaar inkomen der aangiften voor het Gewest is gestegen van € 16 035 in 2005 tot € 19 723 in 2018. De geografische verdeling is tussen 2005 en 2018 vrij stabiel gebleven.


 

 

 

 

 

 


De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.