Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

Definitie

Door het Brussels Gewest op te delen in wijken konden de grote gewestelijke groene ruimtes geïsoleerd worden in specifieke wijken. Daarom kan de bruto oppervlakte van de wijk gebruikt worden als noemer zonder het risico te lopen dat een grote onbewoonde groene ruimte de indicator te veel vervalst.

Belang van de indicator

De bevolkingsdichtheid is een basisgegeven m.b.t. de woondichtheid van een wijk/gemeente.

Eenheid

inw/km²

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Totale bevolking

Bron van de teller

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Noemer

Oppervlakte van de wijk

Bron van de noemer

Statbel (AA Patrimoniumdocumentatie)

Beschikbaarheden
Datum van de indicator Totale bevolking Oppervlakte van de wijk
2020 2020 2020
2019 2019 2020
2018 2018 2020
2017 2017 2020
2016 2016 2020
2015 2015 2020
2014 2014 2020
2013 2013 2020
2012 2012 2020
2011 2011 2020
2010 2010 2020
2009 2009 2020
2008 2008 2020
2007 2007 2020
2006 2006 2020
2005 2005 2020
2004 2004 2020
2003 2003 2020
2002 2002 2020
2001 2001 2020
2000 2000 2020
1999 1999 2020
1998 1998 2020
1997 1997 2020
1996 1996 2020
1995 1995 2020
1994 1994 2020
1993 1993 2020
1992 1992 2020
1991 1991 2020
1990 1990 2020
1989 1989 2020
1988 1988 2020
1987 1987 2020
1986 1986 2020
1985 1985 2020
1984 1984 2020
1983 1983 2020
1982 1982 2020
1981 1981 2020
1971 1971 2020
1961 1961 2020