Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

Definitie

Door het Brussels Gewest op te delen in wijken konden de grote gewestelijke groene ruimtes geïsoleerd worden in specifieke wijken. Daarom kan de bruto oppervlakte van de wijk gebruikt worden als noemer zonder het risico te lopen dat een grote onbewoonde groene ruimte de indicator te veel vervalst.

Belang van de indicator

De bevolkingsdichtheid is een basisgegeven m.b.t. de woondichtheid van een wijk/gemeente.

Eenheid

inw/km²

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Totale bevolking

Bron van de teller

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Noemer

Oppervlakte van de wijk

Bron van de noemer

Statbel (AA Patrimoniumdocumentatie)

Beschikbaarheden
Datum van de indicator Totale bevolking Oppervlakte van de wijk
2019 2019 2019
2018 2018 2019
2017 2017 2019
2016 2016 2019
2015 2015 2019
2014 2014 2019
2013 2013 2019
2012 2012 2019
2011 2011 2019
2010 2010 2019
2009 2009 2019
2008 2008 2019
2007 2007 2019
2006 2006 2019
2005 2005 2019
2004 2004 2019
2003 2003 2019
2002 2002 2019
2001 2001 2019
2000 2000 2019
1999 1999 2019
1998 1998 2019
1997 1997 2019
1996 1996 2019
1995 1995 2019
1994 1994 2019
1993 1993 2019
1992 1992 2019
1991 1991 2019
1990 1990 2019
1989 1989 2019
1988 1988 2019
1987 1987 2019
1986 1986 2019
1985 1985 2019
1984 1984 2019
1983 1983 2019
1982 1982 2019
1981 1981 2019
1971 1971 2019
1961 1961 2019