Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei

Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei

Thema

Bevolking

Definitie

De gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei is een indicator die toelaat de evolutie van het bevolkingsaantal van een wijk gedurende een bepaalde periode na te gaan. Deze indicator werd in dit geval telkens berekend over vijf jaar. 

Belang van de indicator

De gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei laat toe de wijken te classificeren op basis van de evolutie van hun inwonersaantal die deze wijken kenden.

Kennis van de evolutie van het bevolkingsaantal en hoe deze verschillend is over het Brussels grondgebied laat toe te weten waar er mogelijks extra infrastructuur en diensten, meer bepaald op het vlak van huisvesting, scholen, werkgelegenheid, enz., nodig zijn om de eventuele bijkomende bevolking op te vangen (en visa versa).

Eenheid

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei

Bron van de teller

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Opmerkingen

De gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei geeft een gemiddelde van de jaarlijkse evoluties van de bevolking, maar houdt geen rekening met de fluctuaties tijdens de bestudeerde periode. In feite worden alleen de bevolkingsaantallen aan het begin en aan het einde van de periode meegenomen in de berekening.


Beschikbaarheden
Datum van de indicator Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei
2014 - 2019 2019
2013 - 2018 2018
2012 - 2017 2017
2011 - 2016 2016
2010 - 2015 2015
2009 - 2014 2014
2008 - 2013 2013
2007 - 2012 2012
2006 - 2011 2011
2005 - 2010 2010
2004 - 2009 2009
2003 - 2008 2008
2002 - 2007 2007
2001 - 2006 2006
2000 - 2005 2005
1999 - 2004 2004
1998 - 2003 2003
1997 - 2002 2002