Gemiddelde leeftijd

Gemiddelde leeftijd

Thema

Bevolking

Definitie

Deze indicator valt gemakkelijk te berekenen als een eenvoudig rekenkundig gemiddelde.

Voor individuele gegevens wordt de volgende formule gebruikt:

  Σ xi  
   N 

Ofwel de som van de afzonderlijke leeftijdsgroepen in verhouding tot de totale bevolking.


xi is de leeftijd van elk individu i;
N is de omvang van de totale bevolking.

Belang van de indicator

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is een synthetische index die het mogelijk maakt de totale bevolking van een wijk te karakteriseren. In 2012 varieert de gemiddelde leeftijd in Brussel van 33,046 jaar (Sint-Joost-Ten-Noode) tot 42,54 jaar (Watermaal-Bosvoorde) d.w.z. een verschil van ongeveer 10 jaar tussen deze twee gemeenten. Zo wordt onmiddellijk duidelijk dat een dergelijke index belangrijk is voor het snel opsporen van opvallende verschillen en onevenwichten tussen gemeenten en wijken.

Nochtans volstaat deze indicator niet. Hij vat wel de informatie samen, maar houdt geen rekening met de onderliggende verdeling. Twee dezelfde waarden kunnen een zeer verschillende werkelijkheid verbergen. Het is dus noodzakelijk om deze index aan te vullen met de andere, meer gedetailleerde maar de facto, minder synthetische indicatoren, namelijk de bevolking per leeftijdsklasseleeftijdsgroep.

Eenheid

jaar

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Cumulatieve leeftijd van de bevolking

Bron van de teller

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Noemer

Totale bevolking

Bron van de noemer

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Beschikbaarheden
Datum van de indicator Cumulatieve leeftijd van de bevolking Totale bevolking
2019 2019 2019
2018 2018 2018
2017 2017 2017
2016 2016 2016
2015 2015 2015
2014 2014 2014
2013 2013 2013
2012 2012 2012
2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2008 2008 2008
2007 2007 2007
2006 2006 2006
2005 2005 2005
2004 2004 2004
2003 2003 2003
2002 2002 2002
2001 2001 2001
2000 2000 2000
1999 1999 1999
1998 1998 1998
1997 1997 1997