Geslachtsverhouding

Geslachtsverhouding

Thema

Bevolking

Definitie

  Aantal mannen x100  
      Aantal vrouwen

Als ze de indicator 100 bedraagt, betekent dit dat het aantal mannen en vrouwen in de wijk even hoog is. Is de indicator lager dan 100, dan zijn er meer vrouwen dan mannen in de wijk.

Belang van de indicator

In dit subthema binnen het thema ‘Bevolking' komen verschillende interessante demografische coëfficiënten aan bod waarmee we demografische aspecten per wijk / gemeente belichten, zoals de gemiddelde leeftijd, de afhankelijkheidscoëfficiënt, en in dit geval de geslachtverhouding.

Via deze graad kan men de verdeling van de bevolking naar geslacht analyseren. Over het algemeen meet men de verhouding tussen enerzijds de totale groep van een bepaalde geslacht en anderzijds de groep van hetzij beide seksengeslacht, hetzij de andere geslacht. Hier hebben we de verhouding berekend tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen.

Eenheid

%

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Aantal mannen

Bron van de teller

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Noemer

Aantal vrouwen

Bron van de noemer

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Beschikbaarheden
Datum van de indicator Aantal mannen Aantal vrouwen
2019 2019 2019
2018 2018 2018
2017 2017 2017
2016 2016 2016
2015 2015 2015
2014 2014 2014
2013 2013 2013
2012 2012 2012
2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2008 2008 2008
2007 2007 2007
2006 2006 2006
2005 2005 2005
2004 2004 2004
2003 2003 2003
2002 2002 2002
2001 2001 2001
2000 2000 2000
1999 1999 1999
1998 1998 1998
1997 1997 1997
1996 1996 1996
1995 1995 1995
1994 1994 1994
1993 1993 1993
1992 1992 1992
1991 1991 1991
1990 1990 1990
1989 1989 1989