Senioriteitscoëfficiënt (80+/60+)

Senioriteitscoëfficiënt (80+/60+)

Thema

Bevolking

Definitie

Belang van de indicator

De senioriteitscoëfficiënt geeft het relatieve aandeel aan van de 80-plussers binnen de groep van de 60-plussers. Deze coëfficiënt meet de vergrijzing van de senioren. We weten immers dat de bevolking momenteel veroudert , dus is een focus op deze leeftijdsgroepen gerechtvaardigd, des te meer omdat dit fenomeen bijzonder belangrijk is in de stad.

Via de senioriteitscoëfficiënt en het aandeel van de 65-plussers kunnen we het specifieke karakter onderscheiden van een wijk ten opzichte van een andere en de aandacht vestigen op de behoeften van deze oudere bevolkingsgroepen.

Eenheid

%

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Bevolking 80 jaar en ouder

Bron van de teller

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Noemer

Bevolking 60 jaar en ouder

Bron van de noemer

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Opmerkingen

Referentie:
Tabutin D. en Eggerickx Th., 2001, Le vieillissement démographique dans le monde. Historique, mécanismes et tendances, Document de travail du SPED n°14, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain.


Beschikbaarheden
Datum van de indicator Bevolking 80 jaar en ouder Bevolking 60 jaar en ouder
2019 2019 2019
2018 2018 2018
2017 2017 2017
2016 2016 2016
2015 2015 2015
2014 2014 2014
2013 2013 2013
2012 2012 2012
2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2008 2008 2008
2007 2007 2007
2006 2006 2006
2005 2005 2005
2004 2004 2004
2003 2003 2003
2002 2002 2002
2001 2001 2001
2000 2000 2000
1999 1999 1999
1998 1998 1998
1997 1997 1997
1991 1991 1991
1981 1981 1981