Brussel Stedelijke Ontwikkeling - Sitex

Brussel Stedelijke Ontwikkeling - Sitex

Producent(en)

Bruxelles Développement urbain - Direction Etudes et Planification

Database

DB SitEx97

 

Beschrijving

Gegevens met betrekking tot alle gebouwen (en dus niet alleene woningen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingezameld in het kader van het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan). Omvat klassieke woningen, studentenkoten, gemeubileerde appartementen, rusthuizen en opvanghuizen. Omvat geen hotels, flathotels, appartementenhotels, jeugdherbergen, etc.

Type van de gegevens

Vectoriële cartografische basisgegevens en afbeeldingen

Geografische schaal

Statistische sector

Datum(s)

1997

Methode

  1. Exhaustive staalname op het terrein van gebouwen van 50m² of meer grondoppervlakte
  2. Algemene schatting voorvan de vloeroppervlakte per gebouw op basis van de grondoppervlakte (m²) x het aantal niveau's onder de kroonlijst.
  3. De vloeroppervlakte wordt daarna toegekend aan bewoning indien dit de enige functie is van het gebouw. Anders wordt een verdeelsleutel toegepast voor de andere geinventariseerde functies (bureau, handelszaken,...). 

Kwaliteit

De gebouwen kleiner dan 50 m², de gebouwen die in 1997-1998 niet op de NGI-kaart stonden en de gebouwen die niet aan de straatkant liggen, zijn niet opgenomen in de SitEx.

Url van de producent(en)

http://stedelijke-ontwikkeling.irisnet.be/nl?set_language=nl

Actualisatie

Niet voorzien