Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Producent(en)

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister) 

 

Database

Geanonimiseerde bevolkingsbestanden (Statbel) - Rijkregister

Beschrijving

Demografische gegevens voor het gehele Brusselse grondgebied.

Type van de gegevens

Kwantitatieve individuele gegevens (de gegevens worden verspreid door de ADS maar de brongegevens komen van het Rijksregister).
De gegevens afkomstig uit het Rijksregister zijn:
- geboortedatum
- nationaliteit
- burgerlijke staat
- soort huishouden
- positie in het huishouden 
- de gemeente waar men woont (en de statistische sector)

Geografische schaal

Statistische sectoren

Datum(s)

1981 en 1991 (census), vanaf 1997 (jaarlijkse gegevens op 1 januari) 

Methode

Elke gemeente beschikt over een bevolkingsregister waarin alle personen zijn ingeschreven die in de gemeente zijn gedomicilieerd. De gemeenten bezorgen het Rijksregister sinds 1991 jaarlijks een "momentopname" van de bevolkingstoestand op 1 januari. Vervolgens compileert het Rijksregister de verschillende gemeentelijke gegevensbronnen en bezorgt het geheel aan de ADS die gegevensbestanden creƫert en verspreidt.

Kwaliteit

De gegevens afkomstig uit het RR zijn van goede kwaliteit. De registers berusten evenwel op het beginsel van een spontane aangifte van de persoon bij aankomst in de gemeente waar hij/zij woont. Daardoor kan er een zekere tijdspanne zitten tussen de aankomst in de gemeente en de aangifte. Bovendien bestaat het risico dat bepaalde inlichtingen in de aangifte onjuist zijn.
Met de Registers kan men de hele bevolking omvatten. Ze vormen een exhaustief gegeven, maar die volledigheid is enkel van toepassing op de rechtmatige populatie, zijnde alle individuen die op de eerste januari van een jaar in de gemeente zijn gedomicilieerd, met uitzondering van de asielzoekers vanaf 1996
.
De facto vallen bepaalde groepen die hun domiciliƫring niet hebben aangegeven buiten deze populatie (studenten, diplomaten, militairen, illegalen, daklozen, ...).

Wettelijke verplichtingen

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
Wet van 19 juli 1991 betreffende het Bevolkingsregister.
Wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend.

Url van de producent(en)

http://www.bisa.irisnet.be

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/

Actualisatie

Jaarlijks