Aandeel van de 80 jaar en ouder in de totale bevolking (%)

 
X

Legende

Gewestelijk gemiddelde:

Extra lagen

Bronnen: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)