Thema's

Gezondheid

Het thema 'Gezondheid' is fundamenteel voor eenieder die de situatie van de bevolking van een brusselse wijk wil begrijpen en opvolgen. Dit thema is zeker ook gelinkt aan onderwerpen betreffende 'de toegang tot de arbeidsmarkt' en 'het woningenpark' aangezien ongelijkheden op het vlak van gezondheid vaak samenhangen met sociaal-economische ongelijkheden. Op dit moment zijn voor dit thema de sterftecijfers, waaronder vroegtijdige sterfte, beschikbaar. 


Het thema "Gezondheid" omvat de volgende subthema's

 

Subthema's

U moet eerst een subthema selecteren in een van de bovenvermelde thema's

Aanbod van gezondheidszorg

Dit subthema omvat deze indicatoren

Geslacht
Datum
Niveau