Aantal huisartsen per 1000 inwoners (‰)

Legende

Gewestelijk gemiddelde:

Extra lagen