Aandeel van de bevolking in de nabijheid van een groene ruimte die toegankelijk is voor het publiek (%)

 
X

Legende

Gewestelijk gemiddelde:

Extra lagen

Bronnen: Leefmilieu Brussel Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)