Thema's

Milieu

De indicatoren rond thema 'Milieu' bespreken de Brusselse wijken op het gebied van de milieuproblemen en de verkeerssituatie. Concreet zijn dit bijvoorbeeld netheid, geluidsoverlast, luchtvervuiling, enz. 


Het thema "Milieu" omvat de volgende subthema's

 

Subthema's

U moet eerst een subthema selecteren in een van de bovenvermelde thema's

Netheid

Dit subthema omvat deze indicatoren

Geslacht
Datum
Niveau