Thema's

Onderwijs en jonge kinderen

Het thema 'Onderwijs en Kinderen' bevat de onderwerpen onderwijs en kinderopvang in Brussel. Voor de indicatoren van onderwijs, zijn de gegevens enkel beschikbaar op gemeentelijk niveau.  Wat de kinderopvang betreft, het aantal opvangplaatsen per kind geeft een duidelijk beeld van het (on)evenwicht tussen vraag en aanbod. Deze indicator toont zo de realiteit waarmee jonge ouders binnen hun Brusselse wijk geconfronteerd worden. 


Het thema "Onderwijs en jonge kinderen" omvat de volgende subthema's

 

Subthema's

U moet eerst een subthema selecteren in een van de bovenvermelde thema's

Jonge kinderen

Dit subthema omvat deze indicatoren

Geslacht
Datum
Niveau